DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


Paradižnikov molj - Tuta absoluta Povolny 

                                                                                                             

Paradižnikov molj je tujerodna invazivna vrsta iz družine drevesnih moljev (Gelechiidae; Lepidoptera), ki se je okoli 1960. leta pričela širiti po Južni Ameriki, leta 2006 pa se je z mednarodno trgovino s plodovi paradižnika zanesla v Evropo. Ugotovljen je bil na sadikah paradižnika (Lycopersicon esculentum) najprej v vzhodnem delu Španije. V letu 2008 je bil ugotovljen že v Italiji (Sardinija in Sicilija), nato pa je v letu 2009 povzročal škodo v pridelavi paradižnika v Franciji (Korzika, Azurna obala), na Cipru, v Grčiji in v državah severne Afrike. Evropska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) je paradižnikovega molja uvrstila na EPPO seznam A1, kjer so navedeni škodljivi organizmi, ki jih EPPO priporoča državam članicam za reguliranje s karantenskimi ukrepi. Glede na hitro širjenje in številne najdbe paradižnikovega molja v Evropi njegovo izkoreninjenje ni več mogoče, zato je njegov status sedaj A2: lokalno navzoč, vendar pod uradnim nadzorom. V državah, kjer je škodljivec ugotovljen, je potrebno uvesti ukrepe za omejevanje širjenja paradižnikovega molja, da se prepreči njegova prerazmnožitev na enotah pridelave, kjer bi nastala gospodarska škoda, ogrožen pa bi bil tudi javni interes dostopa do neoporečnih plodov kot priljubljene hrane.

Na podlagi ugotovitev uradnega monitoringa je Fitosanitarna uprava RS 26. junija 2010 izdala odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja (Uradni list RS, 54/10 z dne 09.07.2010), s katero je določen posebni nadzor paradižnikovega molja in gostiteljskih rastlin, razmejitev območij napada, fitosanitarni in drugi ukrepi ter prepovedi in omejitve za napadene gostiteljske rastline. Zaradi novih najdb v letu 2010 je bila 10. januarja 2011  izdana odločba o spremembi zgornje odločbe za novimi razmejenimi območji (stanje 5. januar 2011).

 

 

                       (foto: Gabrijel Seljak)

 

Z odločbo je poostren nadzor škodljivca usmerjen zlasti na mesta oziroma enote pridelave, in sicer tako sadik kot plodov. V rastlinjakih in drugih objektih za pridelavo je potrebno pričeti z ukrepi takoj po ugotovitvi škodljivca na vabah ali na rastlinah, sicer ga je izredno težko zatreti. Preberite več v obvestilu o novem škodljivcu v Sloveniji.

   

 

Težava pri nadzoru vnosa sadik paradižnika iz drugih mediteranskih in vseh evropskih držav je v tem, da je v skladu s prilogo III Direktive 2000/29/ES uvoz rastlin za saditev iz družine razhudnikovk (Solanaceae) dovoljen brez omejitev za paradižnikovega molja. Torej zanj ni harmoniziranega fitosanitarnega nadzora v EU. Tudi znotraj EU je premeščanje rastlin za saditev neomejeno, pri čemer mora biti na najmanjšem pakiranju rastlin, namenjenih profesionalnim kupcem, ustrezno nameščen rastlinski potni list. Napadena območja predstavljajo vir neprestanih kontaminacij, zato morajo pridelovalci sami na nivoju mesta pridelave poskrbeti za ustrezne preventivne ukrepe (nekontaminiran izvor sadik, nastavitev vab, redni pregledi, odstranjevanje napadenih rastlin in njihovih delov…), fitosanitarna služba pa jim pri tem lahko strokovno pomaga.

 

POZOR! Pri širjenju škodljivca je pomemben vir trženje infestiranih plodov paradižnika ter uporaba rabljene embalaže, zlasti tiste, ki jo pridelovalci vzamejo v supermarketih in so se v njej tržili plodovi iz drugih mediteranskih držav.

 

SLIKOVNO GRADIVO

OBVESTILO, dne 7. julij 2010

ZLOŽENKA: "Nov škodljivec paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny)"

 

Če opazite sumljiva znamenja napada na gostiteljskih rastlinah, pokličite strokovnjaka za varstvo rastlin na pooblaščenih zavodih Organizacije za varstvo rastlin Slovenije.

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 13. januar 2011