DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Upravne naloge  |  Zakonodajne naloge  |  Koordinacija varstva rastlin  |  Mednarodno sodelovanje  |  Strokovne informacije  |  Posebni nadzori


 

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin 

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE

 

 

V juniju 2010 bo ponovno organizirano strokovno usposabljanje s področja zdravstvenega varstva rastlin. Usposabljanje bo izvajal Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, potekalo pa bo v Ljubljani na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana. (glej karto)

 

Program, vsebina in način usposabljanja so predpisani s pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 93/05).

 

 

 

Strokovno usposabljanje je obvezno za:

  • odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin pri imetnikih iz FITO registra, ki izdajajo rastlinske potne liste (2-dnevno usposabljanje)

         dopis, vabilo, prijavnica , priloga prijavnice

 

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji rastlin oziroma posamezniki, ki želijo opravljati obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin

 

 

Razpisana sta dva termina 2-dnevnega usposabljanja. Prilagojena sta pridelovalcem in distributerjem sadik okrasnih rastlin in zelenjadnic.

 

Skupina Urnik Termin usposabljanja
 
Odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin:    
Okrasne rastline, vrtnine, poljščine (pridelovalci in distributerji) 2. in 3. junij 2010 (termin odpovedan zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov)
Okrasne rastline, vrtnine, poljščine (pridelovalci in distributerji) 16. in 17. junij 2010
 

 

Prijave na usposabljanje zbira Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, kontaktna oseba je Mojca Rot (tel. 05 3351 211 in 05 3351 231).

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista