DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

Organizacija za varstvo rastlin Slovenije


Slovensko organizacijo za varstvo rastlin, ki deluje na fitosanitarnem področju v skladu z mednarodno konvencijo o varstvu rastlin, sestavljajo:

  • Fitosanitarna uprava RS

  • Fitosanitarna inšpekcija IRSKGH

  • Pooblaščeni laboratoriji

  • Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (glej spodaj)

ORGANIGRAM

 

JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

  • So vaše rastline napadle bolezni in škodljivci?

  • Potrebujete nasvet iz varstva rastlin?

  • Ne veste kdaj in kako varno uporabiti fitofarmacevtsko sredstvo?

  • Se sprašujete, kdaj je primeren čas za zatiranje škodljivcev?

Odgovore na ta in podobna vprašanja lahko dobite preko objav javne službe zdravstvenega varstva rastlin na avtomatskih telefonskih odzivnikih in na spletni strani.

 

Pokažite, da vam je mar za zdravje, naravo in okolje. Pozanimajte se, preden ukrepate.

  • varstvo rastlin v vinogradništvu, sadjarstvu, hmeljarstvu, oljkarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu…

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana 

                                       tel. 01/280 52 62 ali 01/280 52 10

                                       fax. 01/280 52 55    

                                       e-pošta: kis_kis.si

  Odzivnik: 01/28 05 266

Napovedi za osrednjo Slovenijo in generalne napovedi za vso Slovenijo

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

                                       tel. 03/712 16 00

                                       fax. 03/712 16 20

                                       e-pošta: alenka.ferlez_ihps.si

  Odzivnik: 03/712 16 60

Napovedi za Celjsko in  Koroško regijo

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

                                       tel. 02/228 49 20

                                       e-pošta: kmetzav-mb_guest.arnes.si

  Odzivnik: 090 93 98 12

Napovedi za Severovzhodno Slovenijo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

                                       tel. 05/335 12 00 ali 05/335 12 13

                                       fax. 05/302 73 12

                                       e-pošta: gabrijel.seljak_go.kgzs.si

  Odzivnik: 090 93 98 15

Napovedi za Zahodno Slovenijo

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto                                 

                                       tel. 07/373 05 70

                                       fax. 07/373 05 90

                                       e-pošta: domen.bajec_gov.si

  Odzivnik: 090 93 98 17

Napovedi za Jugovzhodno Slovenijo

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije je leta 2009 dodelila koncesije za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog in laboratorijskih storitev petim javnim zavodom, ki skupaj pokrivajo celotno območje Slovenije.

 

Za lastno rabo se lahko gornjih naslovih naročite tudi na brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, vrtnin ali poljščin po elektronski pošti ali na SMS sporočila.

 

Posebna vprašanja naslovite na strokovnjake v vaši regiji. Obvestite jih zlasti, če sumite na pojav vam neznanih ali pa karantensko nevarnih rastlinskih škodljivih organizmov.

  • za gozdne rastline

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

                                        tel. 01/200 78 00

                                        e-pošta: dusan.jurc_gozdis.si

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

                                        tel. 01/423 54 32, fax. 01/423 53 61

                                        e-pošta: splet_zgs.gov.si

 

 

Ker je prepoznavanje rastlinskih parazitskih mikroorganizmov (glive, bakterije, fitoplazme, virusi, viroidi) kot tudi parazitskih žuželk, nematodov in pajkovcev strokovno izjemno zahtevno, so v državno organizacijo za varstvo rastlin vključeni specialisti iz laboratorijev z javnimi pooblastili, ki poleg diagnostike dajejo uradnim organom tudi strokovno podporo (spremljanje znanstvenih dognanj, ocene tveganja, analize nevarnosti, uradne raziskave stanja itd.). Celotno delovanje službe je preventivno usmerjeno k preprečevanju širjenja, z zgodnjim odkrivanjem parazitskih organizmov s seznamov kot tudi novih-neznanih organizmov, z obveščanjem in hitrim obvladovanjem izbruhov. Številni povzročitelji rastlinskih bolezni, posebej glive, bakterije in virusi, so zmožni povzročiti izbruh epidemij (epifitocij). Epidemične bolezni kot tudi prerazmnožitve škodljivcev, povzročajo resne izgube večine gojenih rastlin in njim sorodnih samoniklih rastlin. Te izgube imajo velik vpliv na gospodarstvo in ekologijo (zgodovinsko znane lakote in opustošenje krajine). Poleg tega npr. glive na okuženi hrani in krmi proizvajajo tudi strupene metabolite, mikotoksine, ki so neposredno nevarni za zdravje ljudi in živali (povzročajo npr. želodčne zastrupitve, trajne poškodbe možgan, vida ali notranjih organov). Rastlinski parazitski (mikro)organizmi, za katere je ugotovljena posebna nevarnost, so razvrščeni na karantenske sezname, zanje pa se izvaja fitosanitarni nadzor po konvenciji o varstvu rastlin in direktivah Evropske skupnosti.

 

 

Zaradi oglaševalske elektronske pošte, Vas prosimo, da v naslovih elektronske pošte znak "_" zamenjate z "@"!!!

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista