DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Palmov rilčkar - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 

Na zasebnem vrtu v Portorožu se je poleti 2009 povsem posušila datljeva palma (Phoenix dactylifera), ki jo je lastnik pred približno 40 leti vzgojil iz semena. V uradnem laboratoriju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica je bila potrjena nova vrsta škodljivega organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier; Coleoptera: Dryophthoridae), za katerega so predpisani nujni ukrepi za preprečevanje vnosa v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti z odločbo Evropske komisije 2007/365/ES. Med podrobnejšimi pregledi so našli napadene palme tudi v Kopru, zato opozarjamo vse imetnike rastlin, da so pozorni na znamenja sušenja in na izvrtine v krošnji palm. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije je na podlagi najdb 4. septembra 2009 izdala odločbo o razmejitvi območja napada, napada, kjer je potrebno izvajati predpisane ukrepe.

 

RAZMEJITEV OBMOČIJ

 
 

RAZMEJENA OBMOČJA

Ogrožene vrste palm zaradi palmovega rilčkarja Rhynchophorus ferrugineus

 

Palme [Arecaceae (=Palmae)] so tropske ali subtropske ali puščavske termofilne rastline, zato v Sloveniji na prostem uspevajo samo kot okrasne rastline na območjih z izrazitim submediteranskim podnebjem. Največja populacija različnih vrst palm je v Slovenski Istri in na Goriškem. V okviru posebnega nadzora palmovega rilčkarja v l. 2008 je bil napravljen tudi inventar vrst palm, ki rastejo pri nas in približna ocena populacij posameznih vrst palm. Po tej oceni je stanje približno naslednje:

Na seznamu ogroženih vrst nista Brahea armata (Slovenska Istra, posajene na obali), Butia capitata (redka) (glej sliko: Gabrijel Seljak) in pritlikava žumara - Chamaerops humilis (Slovenska Istra, Goriška).

 

V letu 2008 je fitosanitarna inšpekcija v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica pregledala precej palm na Primorskem, a znakov napada ni bilo opaziti. Pregledano je bilo:

SLIKOVNO GRADIVO (vse slike: mag. Gabrijel Seljak, KGZS - zavod Nova Gorica)

 

 

Palmov rilčkar Palmov rilčkar napada različne vrste palm. Ličinke se zavrtajo v deblo v zgornjem delu, navadno blizu rastnega vršička in nato vrtajo v smeri navzdol. Pri tem povsem uničijo debelno sredico. Zaradi tega najprej opazimo slabo rast novih listov, ki se postopno povešajo in na koncu povsem propadejo in izpadejo. Vrh napadenih palm zgleda kot bi bil odrezan ali potlačen. Ko poškodba napreduje in se na poškodovano tkivo naselijo še različne bakterije in glive, ki dodatno razgradijo sredico debla, se povesijo, porumenijo in propadejo tudi starejši listi. Tako drevo nato v celoti odmre ali pa se na najbolj poškodovanem mestu celo prelomi. Pri osnovi listov napadenih dreves se iz poškodovanega debla pogosto cedi rastlinski sok ali pa je opaziti iztrebke, ki opozorijo na možen napad palmovega rilčkarja. Palmov rilčkar potrebuje za popolni razvoj približno 4 mesece. V eni rastni dobi navadno razvije vsaj 2 rodova. V napadenih rastlinah navadno najdemo ličinke različnih razvojnih stadijev, zato je tudi pojavljanje hroščev v rastni dobi bolj ali manj stalno (razen pozimi).

 

Če opazite sumljiva znamenja sušenja krošenj palm, pokličite strokovnjaka Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (Slovenska organizacija za varstvo rastlin).

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 25. september 2009