DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP


 

PLODOVA MONILIJA (Monilinia fructicola)

 

V letu 2009 je bila na več lokacijah v Vipavski dolini odkrita okužba breskev z novo karantensko vrsto monilije, ki jo povzroča gliva Monilinia fructicola (Winter) Honey. Monilinia fructicola je uvrščena v prilogo I A 1 direktive 2000/29/ES.

Plodova monilija povzroča veliko gospodarsko škodo predvsem pri breskvah in nektarinah, napada pa lahko tudi ostale koščičarje (Prunus sp.) ter tudi druge sadne vrste, npr. jablano, hruško in druge. Povzroča sušenje cvetov in poganjkov ter gnitje plodov pred obiranjem in tudi kasneje v skladiščih. Poleg Monilinia fructicola se na istih gostiteljskih rastlinah pojavljajo tudi druge vrste monilij, cvetna monilija (Monilinia laxa) in navadna sadna gniloba (Monilia fructigena). Pri vseh treh so bolezenska znamenja zelo podobna in jih brez laboratorijske analize ne moremo ločiti med seboj.

25. 3. 2010 je bila izdana odločba o razmejitvi območij okužbe in ukrepih za zatiranje plodove monilije Monilinia fructicola (Winter) Honey, s katero je določeno razmejeno območje, gostiteljske rastline, ki so ogrožene zaradi Monilinia fructicola, in ukrepi. Razmejeno območje obsega žarišča okužbe in varnostno območje. Žarišče okužbe je sadovnjak oziroma drevesnica (GERK), kjer je bila z laboratorijsko analizo ugotovljena Monilinia fructicola. Varnostno območje je 10 km pas okrog žarišča okužbe, v katerem so sadovnjaki in drevesnice gostiteljskih rastlin, določajo pa ga meje katastrskih občin.

Da bi omejili bolezen in s tem preprečili veliko gospodarsko škodo, je na razmejenem območju v nasadih in drevesnicah gostiteljskih rastlin, ki jih določa odločba, potrebno izvajati predvsem preventivne ukrepe za omejevanje in preprečevanje gospodarske škode. Mednje spadajo tudi preventivna tretiranja s fitofarmacevtskimi sredstvi po napovedi službe za varstvo rastlin. Ukrepe bo natančneje določal Načrt ukrepov obvladovanja plodove monilije, ki je v pripravi.

Ne glede na razmejitve pa morajo imetniki o najdbah bolezenskih znamenj in sumu, da gre za Monilinia fructicola, obvestiti fitosanitarnega inšpektorja, pooblaščenega preglednika z lokalnega kmetijsko gozdarskega zavoda ali inštituta ali Fitosanitarno upravo.

RAZMEJENA OBMOČJA ZA PLODOVO MONILIJO

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 29. marec 2010