DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Povezava na Cirsium - FITO-INFO


 

Poljski majski hrošč

 [Melolontha melolontha L.]

 

Poljski majski hrošč ne spada med karantenske škodljivce, vendarle je sposoben prerazmnožitev, ki ogrozijo rastline na večjem območju. V občini Idrija so več let zapored beležili močan pojav hroščev poljskega majskega hrošča, njegove ličinke pa so uničevale travinje na Črnovrški planoti v zaselkih Zadlog in Idrijski Log ter na območju Črnega Vrha, Predgriž in Godoviča. Na drugih območjih Slovenije so ponekod zabeležili povečane populacije, vendar prerazmnožitev ni bilo. Na podlagi ocene tveganja je bilo ugotovljeno, da populacija škodljivca na Idrijskem ne bo naravno upadla, zato je v letu 2007 Vlada RS sprejela ustrezno uredbo in program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje majskega hrošča v občinah Idrija in Logatec.

 

Po zgledu biotičnega zatiranja majskega hrošča, ki je potekalo v obdobju 2005–2007 v alpskih deželah (Avstrija, Švica, Južna Tirolska), so se tudi pri nas pričeli izvajati ukrepi na ogroženem območju travinja v občinah Idrija in Logatec. Gre za zatiranje ogrcev z uporabo entomopatogene glive Beauveria brongniartii (pripravek MELOCONT®-Pilzgerste) od septembra 2007 do pomladi 2009. Za poljskega majskega hrošča specifičen sev glive je namnožen v laboratoriju na steriliziranih zrnih ječmena, ki jih pooblaščeni izvajalci ukrepov s sejalnico vsejejo v travno rušo. Gliva živi na zrnih ječmena, dokler ne najde ciljnih gostiteljev – ogrcev majskega hrošča, jih okuži in se na njih razvija dalje ter ohranja v tleh. Po vnosu glive v določeno okolje (tla) je mogoče pričakovati trajno zatrtje ogrcev majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na tej površini na znosno raven.

 

Organizacija izvedbe ukrepov je zaupana strokovnjakom kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, strokovni nadzor pa strokovnjakom Biotehniške fakultete.

 

 

PRAVNA PODLAGA

POROČILO O IZVEDBI UKREPOV V 2007

SLIKOVNA PREDSTAVITEV in OPIS

(slike in opis: prof. dr. Franci Celar, Biotehniška fakulteta, Inštitut za fitomedicino)

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 19. september 2008