DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP


 

PLODOVA VINSKA MUŠICA

(Drosophila suzukii (Matsumura))

 

V Sloveniji je bil v letu 2010 prvič ugotovljena navzočnost plodove vinske mušice (Drosophila suzukii). Gre za novo tujerodno žuželčjo vrsto, ki se v Evropi hitro širi. Plodova vinska mušica napada plodove velikega števila sadnih vrst: jagodičevje, koščičarje, pečkarje, trto in druge. Do sedaj so poročali o škodi predvsem na jagodah, marelicah, češnjah, breskvah, malinah, borovnicah, robidah ter tudi na grozdju. Gostitelji D. suzukii so tudi številne divje rastoče rastline z mehkimi plodovi.

Za razliko od drugih vrst vinskih mušic plodova vinska mušica napada tudi povsem zdrave plodove v času od začetka zorenja do obiranja, pri ugodnih pogojih pa tudi plodove v skladiščih. Večje škode lahko pričakujemo predvsem na sadnih vrstah z mehkejšimimi plodovi, to je na jagodičastem in koščičastem sadju, lahko pa tudi na grozdju.

Škodljivec je majhna mušica (2 do 3 mm), po velikosti in barvi precej podobna vinskim mušicam vrst Drosophila melanogaster in D. simulans. Škodo povzročajo ličinke-žerke, ki se prehranjujejo z mehkim tkivom v notranjosti plodov in ga spremenijo v kašasto ali zdrizasto gmoto. Napadeni plodovi so neuporabni, ker so v njih žerke, tkivo je povsem razpadlo in mehko, plodovi pa zgnijejo ali pa se v lepem vremenu posušijo.

Škodljivec se na večje razdalje širi predvsem z napadenimi plodovi ali z embalažo.

Plodova vinska mušica najverjetneje izvira s Kitajske, prvič so jo opisali na Japonskem. Od tam je bila zanesena v ZDA, kjer so jo prvič zasledili leta 2008. V Evropi so jo prvič opazili v Severni Italiji leta 2009, nato v Španiji in leta 2010 v južni Franciji in na Korziki, leta 2011 pa tudi v Švici. V Italiji in Franciji že poročajo o znatnih škodah zaradi plodove vinske mušice predvsem na jagodičevju in koščičarjih.

Pri nas je bila prvič ugotovljena v zahodni Sloveniji (Nova Gorica) na gnijočem grozdju sorte Izabela, kasneje pa tudi na malinah. V letu 2011 je bila navzočnost tega škodljivca ugotovljena na številnih lokacijah po Sloveniji.

Navzočnost škodljivca lahko ugotovimo z lovnimi pastmi.

Pridelovalce opozarjamo, da pokličejo strokovnjaka javne službo za varstvo rastlin na lokalni kmetijsko gozdarski zavod ali inštitut, fitosanitarnega inšpektorja ali Fitosanitarno upravo RS, če opazijo prej opisano škodo. Posebna pozornost je treba nameniti jagodičastemu in koščičastemu sadju, poleg tega pa tudi smokvam, kakiju in grozdju.

Plodova vinska mušica Drosophila suzukii (Matsumura)

Najdbe plodove vinske mušice v Sloveniji v letih 2010 in 2011.
 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 20. december 2012