DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP


 

BOROVA OGORČICA (Bursaphelenchus xylophilus)

 

 

NOVO:

 

OBVESTILO: NOVA SPREMEMBA ODLOČBE 2006/133/ES

 

SPREMEMBA ODLOČBE KOMISIJE 2006/133/ES z dne 17. decembra 2008
 
Borova ogorčica spada med karantenske škodljive organizme in je uvrščena v prilogo II A 1 Direktive 2000/29/ES. Uvrščamo jo med zelo nevarne škodljivce iglavcev, saj lahko v eni rastni dobi povzroči odmiranje velikih sestojev vseh starosti. V Evropi spadajo med ogrožene vrste predvsem rdeči bor, črni bor in obmorski bor. V Sloveniji so razmere za nemoteno širjenje borove ogorčice precej ugodne, kar se kaže predvsem v razširjenosti gostiteljskih rastlin, navzočnosti njenih prenašalcev in sorazmerno ugodnih podnebnih razmerah, zato je tveganje za prenos tega škodljivega organizma veliko.
 
Odločba Evropske komisije 2006/133/ES med drugim zahteva, da države članice sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice z napadenih območij Portugalske, kot je spremljanje pošiljk po poreklu s Portugalske in preverjanje, če so tretirane in označene skladno z odločbo. Občutljiv les in lubje morata biti ustrezno obdelana s toploto ali plinjenjem ter označena z rastlinskim potnim listom, če se premeščata v druge države članice. Lesen pakirni material, narejen iz občutljivega lesa iglavcev, pa mora biti obdelan in označen v skladu s standardom ISPM 15, ne glede na poreklo. Torej pri trgovanju s Portugalsko morajo vse države članice EU zagotoviti uporabo palet in drugega lesenega pakirnega materiala v skladu z ISPM 15 ali pa mora Portugalska zagotoviti tretiranje tega materiala ali pa njegovo uničenje. Neoznačen material ne sme zapustiti Protugalske. Omenjena zahteva pa ne velja za zabojčke, ki so v celoti izdelani iz lesa debeline 6 mm ali manj.

Zadnja sprememba odločbe 2006/133/ES, ki je v veljavi od 16. junija 2009, začasno izvzema lesen pakirni material iz občutljivega lesa, ki izvira iz drugih držav članic, od obveznosti tretiranja in označevanja po ISPM 15. To odstopanje velja do 31. decembra 2009. Od 1. januarja 2010 dalje bo moral biti ves lesen pakirni material iz lesa iglavcev (razen tuje - Thuja L.), ki se premešča s Portugalske, ne glede na izvor, tretiran in označen v skladu z ISPM 15.

 
Pri nas določa ukrepe pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (UL RS 45/09).
 

seminar o borovi ogorčici, Kmetijski Inštitut Slovenije, 18. junij 2009

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 9. julij 2009