DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Pelinolistna ambrozija

(Ambrosia artemisiifolia)

 

 

 


V Sloveniji v kmetijstvu zadovoljivo obvladujemo pelinolistno ambrozijo, saj imamo za njeno zatiranje več tehnoloških rešitev. Do sedaj strokovnjaki za varstvo rastlin poročajo le o težavah, ko se ambrozija razrašča na opuščenih zemljiščih, ki niti niso kmetijska.

 

Sprememba zakona o zdravstvenem varstvu rastlin prinaša možnost ureditve ukrepov za nekmetijska zemljišča, ki se zapleveljajo in ogrožajo kmetijska zemljišča: gradbišča, deponije, vsa mesta, kjer potekajo premiki zemlje, pa tudi brežine avtocest, železnic in vodotokov. Vse imetnike zemljišč bo zakon obvezal izvajati ukrepe zatiranja pelinolistne ambrozije, ki jo že zakon določa kot škodljivo rastlino.

 

V nadaljnji analizi tveganja je potrebno določiti ustrezne ukrepe za posamična rastišča in poskrbeti, da se bodo tudi izvajali. Tudi pri zatiranju tako trdovratnega plevela, kot je pelinolistna ambrozija, velja fitosanitarno pravilo: bolje preprečevati in sanirati posamična žarišča kot se stalno bojevati s povečano populacijo škodljivega organizma.

 

POVEZAVE:

 

O invazivnosti tujerodnih rastlin poteka v okviru EU od leta 2008 razprava o skupnem pristopu k ureditvi tujerodnih invazivnih vrst. Kmetijski inštitut Slovenije je skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora sodeloval pri evropskem projektu s fitosanitarnega področja (Euphresco) na temo ambrozije, kjer so skupaj z Dansko, Nemčijo in Švico proučili strokovne podlage zatiranja ambrozije.

 

 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila znanstveno mnenje o vplivih primesi semen ambrozije v živalski krmi na javno zdravje, zdravje živali ali na okolje.

 

Sliki: Pelinolistna ambrozija v posevku koruze (levo) in posevku soje (desno)(foto: M. Lešnik)

.

 

Sliki: Pelinolistna ambrozija raste tudi na nezahtevnih rastiščih (foto: V Knapič in M. Lešnik).

 

 

Za informacije in prijave novih plevelnih vrst v Sloveniji se obrnite na:

  • Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor (tel.: 02 320 90 20, fax.: 02 616 11 58, e-pošta: mario.lesnik_uni-mb.si*), ki po pooblastilu Fitosanitarne uprave RS vodi tudi koordinacijo posebnega nadzora ambrozije v Sloveniji ali

  • Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana (tel.: 01 2805 20, fax.: 01 2805 255, e-pošta varstvo rastlin: marjeta.zemljic_kis.si*) ali

  • druge zavode, ki imajo oddelke za varstvo rastlin

Zaradi oglaševalske elektronske pošte je v naslovih elektronske pošte znak "@" zamenjan z "_"!

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 26. november 2010