DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Upravne naloge  |  Zakonodajne naloge  |  Koordinacija varstva rastlin  |  Mednarodno sodelovanje  |  Strokovne informacije  |  Posebni nadzori


 

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin 

 

 

II. ZAKONODAJNE NALOGE

 

Fitosanitarna uprava sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva rastlin, pripravlja predpise s področja zdravstvenega varstva rastlin in skrb za njihovo izvajanje.


Ker se od polnopravnega članstva večina zakonodaje pripravlja v Bruslju, predstavniki Uprave sodelujejo na Stalnem odboru za zdravstveno varstvo rastlin pri Evropski komisiji, ki pripravlja in usklajuje predloge predpisov, ki jih sprejme Komisija. Sodeluje tudi pri pripravi predpisov Evrospkega sveta. Odločbe Komisje in uredbe Sveta veljajo za države članice EU neposredno, medtem ko se direktive prenašajo v nacionalno zakonodajo.


Ne glede na navedeno lahko v primerih nevarnosti za zdravje rastlin predstojnik Uprave odloči o fitosanitarnih ukrepih ob uvozu ali v pridelavi. Pri tem ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in njihovega širjenja znotraj Skupnosti, odločba pa velja kot podlaga za fitosanitarne ukrepe do izdaje predpisa ministra. O takih nujnih ukrepih je Uprava dolžna obvestiti Evropsko komisijo, ki presoja o nadaljnjih ukrepih na nivoju Skupnosti.

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista