DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Upravne naloge  |  Zakonodajne naloge  |  Koordinacija varstva rastlin  |  Mednarodno sodelovanje  |  Strokovne informacije  |  Posebni nadzori


 

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin 

 

I. UPRAVNE NALOGE

 

1. Dovoljenja


ZZVR prepoveduje vnos in širjenje škodljivih organizmov, razvrščenih v sezname ter uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, razvrščenih v sezname. Hkrati pa določa izjeme pod predpisanimi pogoji:

  • izdaja dovoljenj za uvoz škodljivih organizmov s seznamov v znanstvene in raziskovalne namene (za selekcijo, uvajanje novih vrst, sort, linij in hibridov, varstva rastlin). (16. člen ZZVR),

  • izdaja dovoljenj za uvoz vzorcev rastlin, za katere se zahteva fitosanitarno spričevalo, v znanstvene in raziskovalne namene (za selekcijo, uvajanje novih vrst, sort, linij in hibridov, varstva rastlin). (16. člen ZZVR),

  • izdaja dovoljenj za izdajajnje rastlinskih potnih listov (43. člen ZZVR),

  • izdaja odločb in dovoljenj za uvoz organizmov za biotično varstvo rastlin (uvoz živih parazitov in predatorjev škodljivih organizmov, kultur glivic, bakterij, virusov, mikoplazem in drugih organizmov). (53. člen ZZVR),

  • izdaja dovoljenj za premeščanje sadilnega materiala določenih uvoženih vrst rastlin, ki so v postopku obveznega spremljanja zdravstvenega stanja pri končnem uporabniku (26. člen Pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa),

  • izdaja drugih dovoljenj v skladu s predpisi na področju.

 

2. Vpis v FITO register

 

Da bi zagotovili učinkovit sistem zdravstvenega varstva rastlin, zagotavljali zdravstvene preglede rastlin na mestu pridelave, predelave in distribucije, ZZVR določa, da morajo biti imetniki določenih rastlin, predvsem tistih, ki so namenjene saditvi oziroma ki omogočajo širjenje škodljivih organizmov, uradno registrirani. Pri vzpostavljanju registra pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov se izhaja iz že obstoječega sistema registrov pridelovalcev in dodelovalcev semenskega in sadilnega materiala rastlin. Pridelovalci, predelovalci in uvozniki določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov, vključno z zbirnimi skladišči in distribucijskimi centri le-teh na območju pridelave in predelave morajo biti vpisani v register, ki ga vzpostavi in vodi Uprava. Pogoj za vpis v register je, da zavezanci zagotovijo odgovorno osebo s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi oziroma predelavi rastlin in pri zdravstvenem varstvu rastlin.

 

 

3. Upravne naloge v povezavi z javno službo zdravstvenega varstva rastlin


Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega zlasti izvajanje nalog na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin:

  • dodeljevanje koncesij za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin (66. člen ZZVR),

  • dodeljevanje javnih pooblastil pravnim ali fizičnim osebam (68. člen ZZVR),

  • strokovni nadzor nad izvajanjem koncesij in javnih pooblastil (65. člen ZZVR).

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista