DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru trsnih rumenic v Sloveniji

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Ugotovljeni sta bili dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja, in karantenska zlata trsna rumenica (FD - uvrščena na seznam škodljivih organizmov II.A.II za trto Vitis L.), ki je bila leta 2009 prvič potrjena v vseh treh vinorodnih deželah.

Ker ju je po vidnih znamenjih nemogoče ločiti, je ob pojavu obeh na določenem območju mogoče preprečevati propadanje vinogradov le z doslednim odstranjevanjem simptomatičnih trsov, zatiranjem prenašalca FD – ameriškega škržatka in odstranjevanjem vmesnih gostiteljskih rastlin v vinogradih in njihovi okolici.

 

Zlata trsna rumenica je bila pri nas prvič odkrita v letu 2005 na Koprskem, v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letu 2009 je bila ponovno odkrita na Dolenjskem (Straža, Orehovica, Debenec in Stari Ljuben) in na severnem Primorskem (Gradišče nad Prvačino in Vogrsko), v okolici Maribora (Počehova) in v Prekmurju (Dobrovnik) ter ponovno na Koprskem (Pobegi in Debeli Rtič). V letu 2010 so bila določena nova žarišča okužbe Boršt, Reber, Golobinjek in Selo pri Gornji Straži na Dolenjskem ter Gerlinci na Goričkem.

 

V primeru, da je vinograd v določenem letu na razmejenem območju zlate trsne rumenice, pridelovalec sledi ukrepom, ki jih določata:

Trsne rumenice širijo lokalno škržatki, obe vrsti fitoplazme pa lahko prenesemo tudi z okuženimi cepiči, podlagami ali trsnimi cepljenkami na velike razdalje in s tem zanesemo okužbo na nova območja. Zato smo vzpostavili neokužena mesta in enote pridelave .

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti ali srobotu, pokličite strokovnjaka z ene od ustanov  Slovenske organizacije za varstvo rastlin.

 

Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Grafični prikaz razmejenih območij z žarišči

(stanje 13.09.2010)

 

SLIKOVNO GRADIVO:

 

 
               

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista