DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru trsnih rumenic v Sloveniji

Povzročitelji trsnih rumenic so fitoplazme različnih tipov, od katerih sta najpomembnejši zlata trsna rumenica (Flavescence doree, FD), ki je uvrščena na seznam karantenskih škodljivih organizmov II.A.II za  rastline Vitis  L., razen plodov in semena, in rumenica počrnelosti lesa (Bois noir, BN),  ki je nadzorovan škodljivi organizem. Odsotnost obeh je potrebno zagotoviti pri pridelavi trsnega sadilnega materiala (trsnice, matičnjaki in matični vinogradi), odsotnost karantenske zlate trsne rumenice pa tudi v pridelovalnih vinogradih.  

 

Za nadzor nad trsnimi rumenicami je nujno poznavanje vrste fitoplazme, ki daje osnovne smernice za strategijo zatiranja. Tip fitoplazme je mogoče določiti le z laboratorijskim testiranjem. Na širjenje fitoplazem imajo velik vpliv tudi njihovi prenašalci, kot sta ameriški škržatek Scaphoideus titanus, ki je glavni prenašalec zlate trsne rumenice in Hyalesthes obsoletus, ki je glavni prenašalec rumenice počrnelosti lesa (glej slikovno gradivo - spodaj).

 

Zlata trsna rumenica je bila pri nas prvič odkrita v letu 2005 na Koprskem, v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letu 2009 je bila ponovno odkrita na Dolenjskem (Straža) in na severnem Primorskem (Gradišče nad Prvačino), v okolici Maribora (Počehova) in v Prekmurju (Dobrovnik) ter ponovno na Koprskem (Pobegi).

 

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti ali srobotu, pokličite strokovnjaka z ene od ustanov  Slovenske organizacije za varstvo rastlin.

 

Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Grafični prikaz razmejenih območij na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem in v Prekmurju z žarišči

(stanje 11.09.2009)

[št. 327-01-439/2004-5 z dne 15.06.2006]

 

SPREMEMBE:

 

SLIKOVNO GRADIVO:

 

 
               

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista