DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru trsnih rumenic v Sloveniji

Karta območij, kjer je obvezno zatiranje ameriškega škržatka

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Ugotovljeni sta bili dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja, in karantenska zlata trsna rumenica (FD - uvrščena na seznam škodljivih organizmov II.A.II z za trto Vitis L.), ki je bila leta 2009 prvič potrjena v vseh treh vinorodnih deželah.

 

Ker ju je po vidnih znamenjih nemogoče ločiti, je ob pojavu obeh na določenem območju mogoče preprečevati propadanje vinogradov le z doslednim odstranjevanjem simptomatičnih trsov, zatiranjem prenašalca FD – ameriškega škržatka in odstranjevanjem vmesnih gostiteljskih rastlin v vinogradih in njihovi okolici.

 

Zlata trsna rumenica je bila pri nas prvič odkrita v letu 2005 na Koprskem, v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letu 2009 je bila odkrita na več novih lokacijah na Dolenjskem, posamezne okužene lokacije pa so bile ugotovljene tudi na Goriškem, Štajerskem in v Prekmurju ter v slovenski Istri. V letu 2010 je bilo določenih več novih žarišč na Dolenjskem v okolici Novega mesta ter novo žarišče Gerlinci v bližini avstrijske meje. V letu 2011 so bile do sedaj ugotovljene nove okužbe na Dolenjskem v okolici Novega mesta (Novi Ljuben) in v žarišču Viližan pri Izoli, zato je Fitosanitarna uprava dne 28. 7. 2011 izdala novo odločbo o določitvi razmejenih območij. Do sedaj sta bila ugotovljena dva večja izbruha zlate trsne rumenice in sicer v okolici Straže pri Novem mestu ter na lokaciji Viližan pri Izoli.

 

Ker obstaja nevarnost izbruhov zlate trsne rumenice v posameznih območjih, je Vlada RS v maju 2011 sprejela  Uredbo o o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball. (Uradni list RS, št. št. 40/11) za najbolj kritična območja na Primorskem, v Vipavski dolini, na Štajerskem, Pomurju, v Posavju, na Dolenjskem in v Beli Krajini. Meje ogroženih območij natančneje določa Odločba o določitvi mej ogroženih območij za zlato trsno rumenico št. 3430-103/2011-1 z dne 3. 6. 2011, ki zajema vinograde in enote pridelave trte v razmejenih območjih za zlato trsno rumenico v vinorodnih okoliših Slovenska Istra, Bizeljsko-Sremič, Dolenjska in Bela Krajina in vinograde v varovalnem pasu 1 km okrog enot pridelave trte v vinorodnem okolišu Vipavska dolina ter v varovalnem pasu 1,5 km okrog enot pridelave v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija.

 

V primeru, da je vinograd v določenem letu na razmejenem območju zlate trsne rumenice, pridelovalec sledi ukrepom, ki jih določajo:

Trsne rumenice širijo lokalno škržatki, obe vrsti fitoplazme pa lahko prenesemo tudi z okuženimi cepiči, podlagami ali trsnimi cepljenkami na velike razdalje in s tem zanesemo okužbo na nova območja. Zato smo vzpostavili neokužena mesta in enote pridelave .

 

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti ali srobotu, pokličite strokovnjaka z ene od ustanov  Slovenske organizacije za varstvo rastlin.

 

Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Grafični prikaz razmejenih območij z žarišči

(stanje 28.7.2011)

 

SLIKOVNO GRADIVO:

ARHIV

 

 

 

 
               

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista