DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru trsnih rumenic v Sloveniji

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Ugotovljeni sta bili dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja, in karantenska zlata trsna rumenica (FD - uvrščena na seznam škodljivih organizmov II.A.II za trto Vitis L.), ki je bila leta 2009 prvič potrjena v vseh treh vinorodnih deželah.

Ker ju je po vidnih znamenjih nemogoče ločiti, je ob pojavu obeh na določenem območju mogoče preprečevati propadanje vinogradov le z doslednim odstranjevanjem simptomatičnih trsov, zatiranjem prenašalca FD – ameriškega škržatka in odstranjevanjem vmesnih gostiteljskih rastlin v vinogradih in njihovi okolici.

V primeru, da je vinograd v določenem letu na razmejenem območju zlate trsne rumenice, pridelovalec sledi ukrepom, ki jih določata:

 

Trsne rumenice širijo lokalno škržatki, obe vrsti fitoplazme pa lahko prenesemo tudi z okuženimi cepiči, podlagami ali trsnimi cepljenkami na velike razdalje in s tem zanesemo okužbo na nova območja. Zato smo vzpostavili neokužena mesta in enote pridelave .

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti ali srobotu, pokličite strokovnjaka z ene od ustanov  Slovenske organizacije za varstvo rastlin.

 

Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Grafični prikaz razmejenih območij na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem in v Prekmurju z žarišči

(stanje 24.12.2009)

Zlata trsna rumenica je bila pri nas prvič odkrita v letu 2005 na Koprskem, v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letu 2009 je bila ponovno odkrita na Dolenjskem (Straža, Orehovica, Debenec in Stari Ljuben) in na severnem Primorskem (Gradišče nad Prvačino in Vogrsko), v okolici Maribora (Počehova) in v Prekmurju (Dobrovnik) ter ponovno na Koprskem (Pobegi in Debeli Rtič).

[št. 327-01-439/2004-5 z dne 15.06.2006]

 

SPREMEMBE:

 

SLIKOVNO GRADIVO:

 

 
               

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista