DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Upravne naloge  |  Zakonodajne naloge  |  Koordinacija varstva rastlin  |  Mednarodno sodelovanje  |  Strokovne informacije  |  Posebni nadzori


 

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin 

 

 

III. KOORDINACIJA NA PODROČJU VARSTVA RASTLIN


Uprava je osrednji odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji, ki skrbi za koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih služb ter za poročanje Evropski Komisiji, in sicer so njene glavne naloge:

 • Koordinacija dela s fitosanitarno inšpekcijo in strokovnimi inštitucijami, ki izvajajo diagnostično dejavnost in dajejo strokovno podporo pri nadzoru škodljivih organizmov.

 • Posredovanje informacij in usklajevanje na področju varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi z oddelki in sektorji MKGP, MOP ter drugimi ministrstvi.

 • Vključevanje strokovnjakov v mednarodne strokovne skupine na področju.

 • Sklicevanje in vodenje glavne komisije za varstvo rastlin, katere člane imenuje minister in ki se kot najvišje posvetovalno telo Sektorja za varstvo rastlin sestaja dvakrat letno.

 • Obravnava programe nacionalne strategije za varstvo rastlin ter nove sistemske rešitve.

 • Sprejema poročila o delu na posameznih ustanovah.

 • Predlaga usmeritve raziskav, strokovnih nalog in projektov.

 • Sklicevanje strokovnih skupin, pomagajo reševati specifične probleme s področja:

  • varstva rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu

  • varstva rastlin v poljedelstvu

  • raziskovalnih projektov

  • fitomedicinske terminologije.

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista