DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Osnovna stran  |  Nacionalni sistem za varstvo sort rastlin  |  Sistem za varstvo sort rastlin v Skupnosti Vpis sorte v sortno listo  |  Trženje semenskega materiala  |  Naknadna kontrola semenskega materiala  |  Vpis v register dobaviteljev  |  Rastlinski genski viri  |  Sodelovanje in povezave  |  Objave in obvestila


 

 

Sektor za sorte rastlin in semenarstvo

 

 

Seznam gensko spremenjenih sort, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin 

 

 

Krompir (Solanum tuberosum L.)
  SORTA

EU država vpisa

Št. Uradnega lista EU in

datum objave 

Opombe (1)

1

Amflora

Švedska

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(36)

(1)   (34)  Gensko spremenjena sorta. Trženje semena je dovoljeno pod pogoji, ki so

           določeni v Odločbi Komisije 2010/135/EU (posebni identifikator GSO:

           BPS-25271-9).

 

Koruza (Zea mays L.)
  SORTA

EU država vpisa

Zrelostni razred (po FAO) Vrsta hibrida (1)

Št. Uradnega lista EU in

datum objave 

Opombe (2)

1

Aliacan BT

Španija

 500

S

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

2

Anjou 277 YG

Češka

270

S

UL C, št. 272 A, 15.11.2007

(34)

3

Anjou 285 BT

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

4

Anjou 387YG

Slovaška

340

S

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(34)

5

Antiss YG

Španija

 600

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

6

Aristis BT

Španija

 

  

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

7

Asteri YG

Češka

240

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

8

Asturial BT

Španija

600

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(34)

9

Atall YG

Španija

700

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

10

Avirro YG

Španija

600

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

11

Azema YG

Španija

600

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(34)

12

Bacila

Španija,

Francija

200

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

13

Beles Sur

Španija

700

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(34)

14

Benji YG

Španija

700

S

UL C, št. 81 A, 14.4.2007

(34)

15

Bergxxon YG

Češka,

Španija

300

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

16

Bolsa

Francija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

17

Campero BT

Španija 

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

18

Carella YG

Španija

700

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

19

Carleta YG

Španija

500

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(34)

20

Codisco YG

Češka

280

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

21

Consuelo YG

Španija

500

S

UL C, št. 43 A, 21.2.2009

(34)

22

Coretta YG

Španija

600

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(34)

23

Coxximo YG

Češka

240

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

24

Crazi YG

Češka

320

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

25

Cuartal BT

Španija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

26

DK 513

Francija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

27

DKC2950YG

Nemčija

S

UL C, št. 109 A, 30.04.2008

(32)(34)

28

DKC2961 YG

Češka

230

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

29

DKC3350 YG

Češka

290

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

30

DKC3421YG

Nemčija,

Češka

250

S

UL C, št. 93 A, 21.4.2006,

UL C, št. 272 A,15.11.2007

(32)(34)

31

DKC3477 YG

Češka

260

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

32

DKC3512 YG

Češka,

Slovaška

300

250

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008,

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(32)(34)

33 DKC3872YG Češka 270 S UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(32)(34)

34

DKC3946YG

Češka,

Francija

320

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(34)

35

DKC4251YG

Nemčija

 

S

UL C, št. 123 A, 3.6.2009

(32)(34)

36

DKC4373YG

Nemčija

 

S

UL C, št. 123 A, 3.6.2009

(32)(34)

37

DKC4442YG

Španija

300

 

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

38

DKC4491 YG

Portugalska

300

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

39 DKC4557YG Francija   S UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)
40 DKC4591YG Portugalska 300 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (32)(34)

41

DKC4627YG

Slovaška

470

S

UL C, št. 264 A, 6.11.2009

(32)(34)

42

DKC4687YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

43

DKC4740YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

44

DKC4779YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

45

DKC4890 YG

Portugalska

300

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

46

DKC4968YG

Slovaška,

Romunija

250

S

UL C, št. 309 A, 13.11.2010,

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

47

DKC5018YG

Španija

300

 

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(32)(34)

48

DKC5051YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

49

DKC5175 YG

Portugalska

400

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

50

DKC5277 YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

51

DKC5320

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)
52 DKC5502YG Portugalska 400 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (32)(34)

53

DKC5543YG

Španija

500

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

54

DKC5590 YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

55

DKC5671YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

56

DKC5740YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

57

DKC5784YG

Španija,

Francija

600

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(34)

58

DKC6041YG

Španija

300

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

59

DKC6090 YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

60

DKC6125YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

61

DKC6364YC

(prej: EC6303EZA1)

Španija

 600

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

62

DKC6419YG

Španija

700

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

63

DKC6451YG

Španija

700

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

64

DKC6531YG

Španija

700

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(32)(34)

65

DKC6550

Španija

 

   

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(32)(34)

66

DKC6575

Španija

600

S

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(32)(34)

67

DKC6667YG

Španija

700

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

68

DKC6844YG

Španija

700

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

69

DKC6877YG

Španija

700

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

70

Ebony YG

Češka

310

S

UL C, št. 34 A, 11.2.201

(popr. UL C 72 A, 20.3.2010)

(34)

71

Elgina

Francija,

Portugalska

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004,

UL C, št. 272 A,15.11.2007

(34)

72

ES Archipel YG

Španija

400

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

73

ES Bama YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

74

ES Cajou YG

Španija

500

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

75

ES Cocarde YG

Nemčija

 

S

UL C, št. 43 A, 21.2.2009

(34)

76

ES Dalia YG

Češka

320

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

77 ES Imperial YG Češka 300 S UL C, 227 A, 2.8.2011

(34)

78

ES Limes YG

Češka

250

S

UL C, št. 272 A,15.11.2007

(34)

79

ES Manade YG

Češka

300

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

80

ES Mayoral YG

Španija

700

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

81

ES Paolis YG

Španija,

Francija

400

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

82

ES Zodiac YG

Španija

300

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

83

Esquadrille YG

Češka

 

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

84

Estrada Francija   S UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)
85

Eurostar YG

Češka

260

S

UL C, št. 272 A, 15.11.2007

(34)

86

Evolia YG

Španija

600

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(34)

87

Foggia

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(34)

88

Friedrixx YG

Češka

300

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

89

Galexx YG

Španija

300

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

90

Gambier BT

Španija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

91

Helen BT

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(34)

92

Hexxer YG

Češka,

Francija

240

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

93

Jaral BT

Španija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

94

Kalfas YG

Češka

270

S

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(34)

95

Kameos Francija   S UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)
96

Kaper YG

Španija

600

S

UL C, št. 152 A, 6.7.2007

(34)

97

Karas YG

Češka

400

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

98

Karter YG

Španija,

Portugalska

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009, 

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(34)

99 Klimt YG Portugalska 500 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (34)

100

Koffi YG

Španija

600

S

UL C, št. 81 A, 14.4.2007

(34)

101 Kompromis YG Češka 270 S UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(34)

102

Kontras YG

Češka

270

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

103 Korreos YG Portugalska 500 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (34)

104

Kotoxx

Španija,

Francija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

105 Koxx YG Portugalska 400 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (34)

106

Koxxma

Španija,

Francija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

107 Krabas YG Češka 300 S UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(34)

108

Kuratus

Nemčija

260

S

UL C, št. 146 A, 22.6.2006

(34)

109

Kvalitas YG

Nemčija,

Češka

 

T

UL C, št. 123 A, 3.6.2009,

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

110 KWS 6471 YG Češka 350 S

UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(32)(34)

111 KWS Kendras YG Portugalska 700 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (34)

112

KXA5491

Španija

300

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(34)

113

Lazixx Francija   S UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)
114

Lesaka YG

Španija

600

S

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(34)

115

Lévina

Francija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

116

LG2447BT

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

117

LG30607YG

Španija

700

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

118

LG3233 YG

Češka

250

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

119

LG3330YG

Romunija,

Slovaška

400

420

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010,

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(32)(34)

120

LG3355YG

Slovaška

390

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

121 LG3363YG Slovaška 360 S UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(32)(34)

122

LG3385YG

Slovaška

 

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

123

LG3410YG

Slovaška

 

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

124

LG3475YG

Slovaška,

Romunija

470

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009, 

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

125

LG3540 YG

Španija

400

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

126

LG3711 YG

Španija

700

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

127 Limas 264 Francija    

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(37)

128 Limas 415 Francija    

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(37)

129

Luson BT

Španija

600

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(34)

130

Lynxx YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 70 A, 24.3.2009

(34)

131

Maggi YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 70 A, 24.3.2009

(34)

132

Mas 29YG

Češka

280

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

133

Mas 34YG

Portugalska

300

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

134

Mas45YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

135

Mas50YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

136

Mas 52 YG

Portugalska

500

S

UL C, št. 70 A, 24.3.2009

(32)(34)

137

Mas 58YG

Španija

500

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

138

Mas 60YG

Španija

600

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

139

Mas 71YG

Španija

800

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

140

Monumental YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)

141

NE6284KDDZ

Španija

500

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

142

Nexxos YG

Češka

270

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

143

Novelis

Francija

 

S

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

144

Olimpica

Francija

S

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

145 Oxxygen YG Češka 330 S

UL C, št. 227 A, 2.8.2011

(34)

146 P1223Y Portugalska 600 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (32)(34)

147

P9000Y

Slovaška

460

S

UL C, št. 309 A, 13.11.2010

(32)(34)

148

Phileaxx YG

Španija

300

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

149

Plácido YG

Španija

600

S

UL C, št. 152 A, 6.7.2007

(34)

150

Poncho YG

Španija

600

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(34)

151

PR31D21

Španija

800

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

152

PR31D61

Španija

800

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

153

PR31N28

Španija

700

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(32)(34)

154

PR31P43

Španija

700

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

155

PR32D80

Španija

800

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

156

PR32G49

Portugalska,

Španija

600

S

UL C, št. 94 A, 16.4.2008,

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

157

PR32K62

Portugalska

600

S

UL C, št. 94 A, 16.4.2008

(32)(34)

158

PR32P27

Španija

700

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

159

PR32R43

Španija

600

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

160

PR32T86

Španija

700

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(32)(34)

161

PR32W04

Španija

600

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

162

PR33B51

Španija

600

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(32)(34)

163

PR33D48

Španija

600

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

164

PR33P67

Francija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(32)(34)

165

PR33P80

Portugalska,

Španija

500

S

UL C, št. 142 A, 1.6.2010,

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

166

PR33T60

Španija

600

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

167

PR33W86

Španija,

Portugalska

500

S

UL C, št. 264 A, 6.11.2009,

UL C, št. 142 A, 1.6.2010

(32)(34)

168

PR33Y72

Španija

700

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

169

PR34N23

Portugalska

500

S

UL C, št. 70 A, 24.3.2009

(32)(34)

170

PR34N44

Španija

600

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

171

PR34P86

Španija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

172

PR35A56

Portugalska,

Španija

400

S

UL C, št. 142 A, 1.6.2010,

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

173

PR35P13

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

174

PR35Y69

Španija

400

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

175

PR36B09

Romunija,

Francija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(34)

176

PR36D81

Slovaška

 

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

177

PR36G13

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

178

PR36K64

Romunija,

Španija

430

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

179

PR36R11

Španija

600

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

180

PR36V56

Slovaška

440

S

UL C, št. 328 A, 11.11.2011

(32)(34)

181

PR36V78

Romunija

400

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

182

PR37D22

Romunija,

Slovaška

400

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

UL C, št. 328 A, 11.11.2011

(32)(34)

183

PR37F81

Slovaška

400

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

184

PR37K93

Španija,

Slovaška

300

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

UL C, št. 328 A, 11.11.2011

(32)(34)

185

PR37N02

Slovaška,

Romunija

400

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

186

PR37Y20

Slovaška,

Španija

300

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010,

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

187

PR38A25

Češka,

Francija

370

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(34)

188

PR38A76

Romunija,

Slovaška

200

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011,

UL C, št. 328 A, 11.11.2011

(32)(34)

189

PR38B43

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (32)(34)

190

PR38F71

Nemčija,

Češka

270

S

UL C, št. 93 A, 21.4.2006,

UL C, št. 272 A,15.11.2007

(32)(34)

191

PR38N91

Španija

200

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

192

PR38V11

Češka

310

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(32)(34)

193

PR39D24

Češka,

Španija

270

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010,

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

194

PR39D82

Češka

270

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(32)(34)

195

PR39F56

Nemčija,

Češka

260

S

UL C, št. 146 A, 22.6.2006,

UL C, št. 272 A,15.11.2007

(32)(34)

196

PR39T47

Nemčija,

Češka,

Slovaška

270

S

UL C, št. 109 A, 30.04.2008,

UL C, št. 214 A, 22.8.2008,

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(32)(34)

197

PR39V17

Nemčija,

Francija

250

S

UL C, št. 93 A, 21.4.2006,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(32)(34)

198

P8000Y

Španija

200

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(32)(34)

199

Prisio YG

Romunija

400

UL C, št. 168 A, 8.6.2011

(34)

200

Protect

Španija

 

 

UL C, št. 232 A, 17.9.2004

(34)

201

Remixx

Španija,

Francija

300

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

202

Reboxx YG

Španija

500

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

203

Riglos BT

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(34)

204

Rixxer YG

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)

205

Rocco YG

Španija

600

S

UL C, št. 81 A, 14.4.2007

(34)

206

Roxxane YG

Španija

400

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

207

Roxxy YG

Španija

300

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

208

Rugbyxx YG

Španija

500

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

209

Seiddi YG

Nemčija

 

T

UL C, št. 123 A, 3.6.2009

(34)

210

SF1035T

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

211

SF1036T

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

212

SF1112T

Španija

700

S

UL C, št. 334 A, 30.12.2005

(32)(34)

213

SF4701T

Španija

700

S

UL C, št. 47 A, 1.3.2007

(32)(34)

214

Shexxpir YG

Španija

300

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

215

Shopy YG

Portugalska

400

S

UL C, št. 90 A, 8.4.2010

(32)(34)

216

Tabala YG

Španija

500

S

UL C, št. 214 A, 22.8.2008

(34)

217 Talca YG Portugalska 400 S UL C, št. 96 A, 29.3.2011 (34)

218

Taxxoa YG

Češka

250

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

219

Texxan

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)

220

Texxel YG

Romunija

400

S

UL C, št. 168 A, 8.6.2011 (34)

221

Tixxus YG

Španija,

Francija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

222

Tonic YG

Španija

600

S

UL C, št. 200 A, 28.8.2007

(34)

223

Tyrexx YG

Španija,

Francija

500

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009,

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

224

Ulyxxe YG

Španija

500

S

UL C, št. 217 A, 11.8.2010

(34)

225

Vaxxem

Francija

 

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011 (34)

226

Venici YG

Španija

600

S

UL C, št. 152 A, 6.7.2007

(34)

227

Vivani YG

Španija

600

S

UL C, št. 183 A, 5.8.2009

(34)

228

Yogi YG (prej:

Yogi BT)

Češka

270

S

UL C, št. 39 A, 8.2.2011

(34)

             

LEGENDA:

(1)        S    Dvolinijski hibrid (Single cross hybrid)

  T    Trilinijski hibrid (Three-cross hybrid)

(2)       (32)  Ime sorte je sprejeto v obliki kode.

           (34)  Gensko spremenjena sorta. Trženje semena je dovoljeno pod pogoji, ki so

                   določeni v Odločbi Komisije 98/294/ES (gensko spremenjena koruza MON 810; posebni 

                   identifikator GSO: MON-00810-6).

 (37) Gensko spremenjena sorta. Trženje semena je dovoljeno pod pogoji, ki so

         določeni v Odločbi Komisije 98/293/ES. (gensko spremenjena koruza T25;

         posebni identifikator GSO: ACS-ZM003-2).

IZBRISANE SORTE:

 

  SORTA DATUM VPISA V SKUPNI KATALOG SORT DATUM IZBRISA IZ SKUPNEGA KATALOGA SORT
1 Abrego BT  14.4.2007 (UL C, št. 81 A)    21.2.2009 (UL C, št. 43 A)
2 Angoon YG 5.8.2009 (UL C, št. 183 A)    20.3.2010 (UL C, št. 72 A)
3 EC6303EZA1 21.2.2009 (UL C, št. 43 A)    11.8.2010 (UL C, št. 217 A)
4 PR32P76 17.9.2004 (UL C, št. 232 A)    20.3.2010 (UL C, št. 72 A)
5 Thurro YG 28.8.2007 (UL C, št. 200 A)

   22.8.2008 (UL C, št. 214 A)

6 Viriato BT 1.3.2007 (UL C, št. 47 A)

   21.2.2009 (UL C, št. 43 A)

7

Yogi BT (zdaj: Yogi YG

11.8.2010 (UL C, št. 217 A)

   8.2.2011 (UL C, št. 39 A)

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Zadnja sprememba: 11.novembra 2011