DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Osnovna stran  |  Nacionalni sistem za varstvo sort rastlin  |  Sistem za varstvo sort rastlin v Skupnosti Vpis sorte v sortno listo  |  Trženje semenskega materiala  |  Naknadna kontrola semenskega materiala  |  Vpis v register dobaviteljev  |  Rastlinski genski viri  |  Sodelovanje in povezave  |  Objave in obvestila


 

 

Skupni katalog sort poljščin

in

Skupni katalog sort zelenjadnic

____________________________________________________________________________________

 

 

POLJŠČINE:

 

 

Objave Skupnega kataloga sort poljščin v Uradnem listu EU:

 
 

Serija UL 

Št. UL

Datum

Stran

29. POPOLNA IZDAJA        

   30. popolna izdaja (stanje na dan 11.11.2011)

   Legenda, seznam sort, vzdrževalci

C 380 A 29.12.2011 1-671
DODATKI K 28. POPOLNI IZDAJI  
         
         

 

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin ali skupni katalog sort zelenjadnic, so dostopni na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=homepage

 

     - ISKALNIK za sorte poljščin: po sortah (varieties) in po vzdrževalcih (maintainers)

 

Seznam gensko spremenjenih sort, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin 

 

 

ZELENJADNICE:

 

 

Objave Skupnega kataloga sort zelenjadnic v Uradnem listu EU:

 

 

Serija UL 

Št. UL

Datum

Stran

30. POPOLNA IZDAJA

       

   30. popolna izdaja (stanje na dan 23.8.2011)

   Legenda, seznam sort, vzdrževalci

C 323 A 8.11.2011 1-582
DODATKI K 30. POPOLNI IZDAJI  
         
         

 

 

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin ali skupni katalog sort zelenjadnic, so dostopni na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=homepage

 

     - ISKALNIK za sorte zelenjadnic: po sortah (varieties) in po vzdrževalcih (maintainers)

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Zadnja sprememba: 11. novembra 2011