DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Osnovna stran  |  Nacionalni sistem za varstvo sort rastlin  |  Sistem za varstvo sort rastlin v Skupnosti Vpis sorte v sortno listo  |  Trženje semenskega materiala  |  Naknadna kontrola semenskega materiala  |  Vpis v register dobaviteljev   | Rastlinski genski viri Sodelovanje in povezave  |  Objave in obvestila 


 

 

Sektor za sorte rastlin in semenarstvo 

 

Dunajska 22
1000 Ljubljana


Jože Ileršič, vodja sektorja

Telefon: 059 152 930

Faks:      059 152 959

Elektronski naslov: furs.mkgp@gov.si

 

Sektor vodi upravne postopke in opravlja druge naloge na področju varstva sort rastlin, vpisa sorte v sortno listo in semenarstva. Sektor koordinira tudi aktivnosti za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo v Republiki Sloveniji in koordinira mednarodno sodelovanje na tem področju.

 

Zaposleni: glej seznam zaposlenih

  • dr. Jože Ileršič, sekretar

  • Marina Pečnik, sekretarka

  • Helena Rakovec, višja svetovalka III

  • Primož Grižon, višji svetovalec III

  • Mateja Per, višja svetovalka III

Področja dela:

 

 

 

 

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 22. november 2010