DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

 

Povezave na zanimive in uporabne spletne strani

 

1. Zdravstveno varstvo rastlin:

 

 V Sloveniji:

Izven Slovenije:

 • EPPO [European Plant Protection Organization]

 • FAO - IPPC [FAO - International Phytosanitary Portal]

 • WTO - SPS [WTO - Sanitary and Phytosanitary Measures]

 • CBD [Convention on Biological Diversity]

Strokovne informacije:

 • ICTVdB [ICTVdB Index of Viruses]

 • APSnet [Plant Pathology/Disease online - The American Phytopatological Society]

 • DEFRA [Department for Environment Food and Rural Affairs]

 • EFITA [European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment]

 • IOBC [International Organisation for Biological and Integrated Control Noxious Animals and Plants]

2. Seme, sadike in sorte:

 • OECD  [OECD Schemes for the Varietal Certification of Seed Moving in International Trade / Sheme za potrjevanje sortnosti semena, ki se trži v mednarodnem prometu]

 • ISTA   [International Seed Testing Association / Mednarodna zveza za testiranje semena]

 • CPVO  [Community Plant Variety Office / Urad Skupnosti za rastlinske sorte]

 • UPOV [International Union for the Protection of New Varieties of Plants / Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin]

 • FAO - ITPGR [FAO - The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / Mednarodna pogodba o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo]

 3. Fitofarmacevtska sredstva:

 

 

 

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista