DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

 

Spletna stran Fitosanitarne uprave Republike Slovenije je ugledala luč sveta 15. marca 2004. Na strani so predstavljene uradne informacije, ki jih izdaja in objavlja Fitosanitarna uprava RS, kot je zakonodaja, obrazci, posebni nadzori škodljivih organizmov, javni registri (FFS, sorte rastlin), registracija zavezancev po Fito in Seme registru, registracija fitofarmacevtskih sredstev, registracija in varstvo sort, nasveti in podobne informacije.  

 

Izjava o sprejemljivosti

 

Podatki na spletnih straneh Fitosanitarne uprave so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih je prišlo zaradi časovne neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti.Vse podatke in informacije, objavljene na spletnih straneh Fitosanitarne uprave, je potrebno pred uporabo preveriti v uradnih objavah (Uradni list RS in Uradni list EU) ter pri zaposlenih na Upravi.

 

Spletne strani Fitosanitarne uprave RS so njena intelektualna lastnina. Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja Fitosanitarne uprave RS ni dovoljeno.

 

Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani kot tudi nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Fitosanitarne uprave RS je kazniv.

 

Fitosanitarna uprava RS
Ljubljana, 01.06.2004

 

Oblikovalci spletnih strani  

 

  • Stanislav Gomboc, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 

tel. + 386 59 152 930, stane.gomboc_gov.si

  • Tomaž Seliškar, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino,

tel. + 386 1 4231 161, tomaz.seliskar_siol.net

  • Primož Pajk, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 

tel. + 386 59 152 930, primoz.pajk_gov.si

  • Marinka Pečnik, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 

tel. + 386 59 152 930, marinka.pecnik_gov.si

  • Vlasta Knapič, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 

tel. + 386 59 152 930, vlasta.knapic_gov.si

  • Milena Koprivnikar-Bobek, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 

tel. + 386 59 152 930, milena.koprivnikar_gov.si

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 01.06.2004