DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

upravne naloge  |  strokovne naloge  |  zakonodajne naloge  |  mednarodno sodelovanje  |  zakonodaja


 

Sektor za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila 

 

Dunajska 22
1000 Ljubljana


dr. Jernej Drofenik, vodja sektorja

Telefon: 059 152 930

Faks:      059 152 959

 

NOVOSTI: 

 

 

AKTUALNO:

 

SEKTOR ZA FITOARMACEVTSKA SREDSTVA IN MINERALNA GNOJILA SKRBI ZA:

 

1.1. Področje fitofarmacevtskih sredstev (registracija, promet, uporaba)

· Zakonodajo na področju fitofarmacevtskih sredstev in usklajevanje z zahtevami evropske zakonodaje.

· izvajanje zakonodaje in vodenje postopka registracije fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS

· izdajo odločb o registraciji in drugih dovoljenj za FFS sprotni podatki o registriranih FFS v Sloveniji 

· vodenje registra prodajaln s FFS in seznam prodajaln s FFS  in seznam prodajaln na debelo, 

· seznam registriranih FFS v RS (Uradni list RS, št. 38/2007),

· seznam registriranih FFS v RS 2008

· seznam registriranih FFS v RS Februar 2009

· Seznam registriranih FFS v RS (17 april 2009)

· Seznam registriranih FFS v RS (november 2009)

· seznam nujnih FFS v skladu s 23b členom ZFfS, 

· izvajanje strokovnih nalog na področju, 

· sodeluje z IRSKGH pri vzpostavljanju nadzora nad prometom in uporabo FFS,

· sodeluje z drugimi državnimi organi in mednarodnimi organizacijami, 

· poroča Evropski komisiji in drugim državam članicam o registracijah FFS , izjemnih dovoljenjih, rezultatih inšpekcijskega nadzora nad FFS in vseh zadevah v zvezi s FFS,

· OBRAZCI 

 

POROČILA:

 

1.2. Področje ostankov fitofarmacevtskih sredstev 

·  Zakonodajo na področju ostankov pesticidov in usklajevanje z Evropsko zakonodajo

·  Celovita informacija o ostankih firotarmacevtsih sredstev v živilih je dostopna na naslednji www strani: 

http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

 

POROČILA:

 

 

1.3. Področje strokovne usposobljenosti in pridobitve preskus znanja iz fitomedicine

 

· strokovno usposabljanje uporabnikov FFS

 

1.4. Področje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

· pravilnik certificiranje naprav za nanašanje FFS 

· pravilnik testiranje naprav za nanašanje FFS  

· seznam preglednikov naprav za nanašanje FFS

 

2. MINERALNA GNOJILA

· Sektor od leta 2003 pokriva tudi upravne naloge s področja mineralnih gnojil.

Sektor za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila - zaposleni: glej seznam zaposlenih

  • dr. Jernej Drofenik, sekretar,

  • Milena Koprivnikar-Bobek, sekretarka,

  • mag. Sanja Vranac, višja svetovalka I,

  • Tatjana Bučar, višja svetovalka I,

  • Neža Gorenc Volk, višja svetovalka III,

  • Andreja Sporn, višja svetovalka III.

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: . 14. maj   2010