DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 93/05)

 

Pričetek veljavnosti: 5. november 2005

 

Pravilnik določa: 

  • program in vsebino usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin; 

  • način usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja; 

  • pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja; 

  • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki izvajajo usposabljanje; 

  • način izbire izvajalca usposabljanja; 

  • obrazec potrdila o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin; 

  • podrobnejše podatke in način vodenja evidence odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin.

Strokovna usposobljenost za zdravstveno varstvo rastlin, pridobljena po tem pravilniku, je potrebna za izvajanje obveznosti iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in sicer:

 

1. obveznosti, ki izhajajo iz registracije (FITO-register) in

2. obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja za izdajanje vseh vrst rastlinskih potnih listov pri pridelavi in distribuciji rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, določenih zlasti s seznamom V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10.07.2000, str. 1) s spremembami.

 

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista