DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin

JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06 in 36/07)

 • besedilo pravilnika UL RS

 • 1. sprememba pravilnika 36/07 UL RS [veljavnost spremembe: 20. april 2007]

 • neuradno prečiščeno besedilo pravilnika

   

  Pričetek veljavnosti: 1.4.2006

   

  Naloge javne službe opravljajo do dodelitve koncesije (največ do 1. junija 2009) tisti izvajalci javne službe za varstvo rastlin, ki so bili že imenovani z odločbami, ki pa morajo posredovati Fitosanitarni upravi RS letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in finančno poročilo o izvedbi nalog javne službe:

   

  - za leto 2006 najpozneje do 31. januarja 2007,

  - za leto 2007 najpozneje do 31. januarja 2008,

  - za leto 2008 najpozneje do 31. januarja 2009,
  - za prvo polovico leta 2009 najpozneje do 31. julija 2009.

   

  Pravilnik določa:

  • naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov

  • strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin

  • območja opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

  • kadrovske in prostorske pogoje ter pogoje glede opreme

  • pogoje in način financiranja javne službe in poročanje izvajalcev javne službe

JAVNA SLUŽBA se opravlja na območju celotne Republike Slovenije glede na območja.

Pravilnik o ceniku storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06)

Pričetek veljavnosti: 1.4.2006

 • objava: 31.3.2006

Pravilnik določa:

 • cene storitev opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin in

 • delež, ki ga mora plačati uporabnik storitve javne službe

 

UPORABNIK STORITEV je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik oziroma se ukvarja s pridelavo, predelavo, gospodarjenjem, prodajo ali drugo uporabo rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov.

 

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE je oseba, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

 

 

Cenik javne službe se pripravi v skladu z normativi v prilogi pravilnika. Najpozneje do 1. julija 2006 morajo cene s cenikom po tem pravilniku uskladiti tudi izvajalci javne službe za varstvo rastlin, ki so bili že imenovani z odločbami.

 

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista