DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01 in 40/04)

 

Pričetek veljavnosti: 8. september 2001

  • objava: 24. avgust 2001

  • veljavnost spremembe: 1. maj 2004

Pravilnik predpisuje:

  • pogoje, pod katerimi se lahko v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje uvozi ali znotraj tega območja premešča določene škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, katerih uvoz ali premeščanje je prepovedano ali omejeno, razen za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin;

  • pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati znanstvene in raziskovalne organizacije za uvoz ali premeščanje materiala;

  • podrobnejšo vsebino vloge za izdajo dovoljenja za uvoz oziroma premeščanje materiala;

  • obliko in vsebino predhodnega soglasja za uvoz oziroma premeščanje materiala;

  • obveznosti organizacij, ki uporabljajo material.

 

Ta pravilnik vsebinsko v celoti povzema Direktivo št. 2008/61/ES ter ureja zadeve v skladu z Direktivo št. 2000/29/EC.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:

  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski objekti za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list SFRJ, št. 53/77).

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista