DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02 in 55/04) 

 

Pričetek veljavnosti: 2. februar 2002

  • objava: 18. januar 2002

  • veljavnost spremembe:  22. maj 2004

 

Uredba določa vstopna mesta, minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov glede usposobljenosti fitosanitarnih inšpektorjev, glede objektov, opreme in delovnega časa ter druge pogoje na vstopnih mestih, kjer se izvajajo inšpekcijski pregledi pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo.

 

PRILOGA 1 - SEZNAM VSTOPNIH MEST v Sloveniji 

 

Za vstopna mesta se štejejo mejni prehodi v naslednjih krajih:

  1. za železniški promet: Dobova;

  2. za cestni promet: Gruškovje, Jelšane, Obrežje;

  3. za pomorski promet: Luka Koper;

  4. za zračni promet: Letališče Ljubljana - Brnik;

  5. za poštni promet: Ljubljana.

SEZNAM VSTOPNIH MEST V SLO PO 1. maju 2004

SEZNAM VSTOPNIH MEST NA OBMOČJU ES PO 1. maju 2004

Ta uredba je usklajena z Direktivo št. 98/22/ES in 2000/29/ES.

 

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:

  • 11. in 12. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01-ZZVR-1, 69/01 in 93/01);

  • odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01-ZFfS in 45/01-ZZVR-1).

SEZNAM PREDPISOV


FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista