DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07)

 

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja določa:

 

- kategorije razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,

- obveznosti in zahteve za dobavitelja,

- zahteve glede sorte in zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,

- postopek uradne potrditve izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter certificiranih sadik A in certificiranih sadik B in

- iuradne preglede standardnih sadik hmelja.

 

Z dnem uveljavitve pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07) preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 31/04).

 

Pričetek veljavnosti: 7. avgust 2001

 


Ta pravilnik predpisuje postopke za ugotavljanja navzočnosti, preprečevanje vnosa in širjenja, določitev kraja in obsega razširjenosti in zatiranje z namenom obvladovanja hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium albo-atrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn.

 

POSEBNI NADZOR hmeljeve uvelosti v Sloveniji.

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista