DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04, 68/05, 30/07 in 83/09)

 

Zadnja sprememba pravilnika predpisuje posebne pogoje in ukrepe za pridelavo v zavarovanem prostoru.

 

 

Pričetek veljavnosti: 1. marec 2002

  • objava: 28. februar 2002

  • veljavnost 1. spremembe: 1. maj 2004

  • veljavnost 2. spremembe: 26. julij 2005

  • veljavnost 3. spremembe: 4. april 2007

  • veljavnost 4. spremembe: 7. november 2009

Ta pravilnik predpisuje posebej nadzorovano območje za šarko, ki jo povzroča virus Plum pox virus, ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin na ogroženem območju in dolžnosti imetnikov, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, prijavo pridelave gostiteljskih rastlin za sajenje, vlogo za izjemno dovoljenje in odškodnino, letni program sistematičnega nadzora ter vodenje evidence o obsegu ugotovljene okužbe.

 

Zadnja sprememba pravilnika predpisuje posebne pogoje in ukrepe za pridelavo v zavarovanem prostoru. Za drevesnice in matične nasade je z zadnjo spremembo pravilnika potreben 500 m varovalni pas.

 

Ta pravilnik je usklajen z Direktivo št. 2000/29/ES.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:

  • Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus (Uradni list RS, št. 32/00, 39/00, 21/01, 45/01 - ZZVR-1 in 70/01).

POSEBNI NADZOR virusa "šarke" v Sloveniji.

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista