DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje širjenja rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow vein furovirus (Uradni list RS, št. 86/00)

 

 

Pričetek veljavnosti: 27. september 2000

 

 

Ta odredba predpisuje postopke za ugotavljanja navzočnosti, določitve območja in obsega razširjenosti, preprečevanje širjenja z namenom obvladovanja rizomanije, ki jo povzroča virus nekrotičnega rumenenja listnih žil pese - Beet necrotic yellow vein furovirus.

Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2001/32/ES (neuradno prečiščeno besedilo), spremenjeno z 2002/29/ES, 2003/21/ES in 2003/46/ES; 92/70/EES; 93/51/EES in delno Direktivo 2000/29/ES v določbah, ki se nanašajo na varovana območja.

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista