DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05 in 54/07)

 

 • seznam obrazcev - Vloge za vpis v FITO register  

  • NAVODILA 

  • OBRAZEC 1 

  (Osnovni podatki o imetniku in odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin)

  • OBRAZEC 2

  (Osnovni podatki o mestu pridelave) 

  • OBRAZEC 3  

  (Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v FITO-register) 

   

 • seznam obrazcev - Vloge za izdajanje rastlinskih potnih listov

  • NAVODILA

  • OBRAZEC 4  

  (Vloga za pridobitev dovoljenja) 

  • OBRAZEC 5

  (Izjava za pridobitev dovoljenja)

Pričetek veljavnosti: 26. oktober 2005

 

 

PRIMERI oblikovanja Rastlinskega potnega lista

Ta pravilnik predpisuje:

 • dejavnosti in pogoje za vpis v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin; 

 • obrazce in vsebino vloge za vpis v register; 

 • vzpostavitev, vsebino in način vodenja registra; 

 • kriterije glede izjem za vpis v register; 

 • obveznosti registriranih imetnikov; 

 • pogoje, obrazce in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov; 

 • obliko, vsebino in vrste rastlinskih potnih listov ter postopek in pogoje pri njihovi izdaji in namestitvi;

 • obveznosti kupcev tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremlja rastlinski potni list;

 • fitosanitarni nadzor pri registriranih imetnikih in pri izdajanju rastlinskih potnih listov vključno z ukrepi;

 • inšpekcijski nadzor.

 

Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2000/29/ES, 92/90/ES, 93/50/ES92/105/ES in 2005/17/ES

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:

 • Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, Uradni list RS, št. 93/01, 117/02, 131/03 in 48/04.

Potrdilo o temeljnem znanju (peti odstavek 14. člena):

 • Imetniki, ki pridobijo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov do 31. decembra 2005, lahko predložijo potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin za svojo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin v skladu s petim odstavkom 14. člena tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2006.

Pooblaščeni izvajalci (29., 30., 31., 32., 33. in 34 člen):

 • Do imenovanja uradnih oseb v skladu z zakonom izvajajo naloge iz 29. do 34. člena tega pravilnika pooblaščeni izvajalci nalog javne službe za varstvo rastlin in javna gozdarska služba, določena v zakonu, ki ureja varstvo gozdov.

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista