DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05 in 36/09)

 

Priloga 1: Pristojbine za fitosanitarni pregled pri vnosu pošiljk iz tretjih držav

Priloga 2: Pristojbine za fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave

Pričetek veljavnosti: 1. januar 2005

 

 

S tem pravilnikom se določa višina pristojbin za fitosanitarne preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se opravljajo v skladu s fitosanitarnimi predpisi, ter višina pristojbin za izdajo fitosanitarnega spričevala ali drugega potrdila o zdravstveni ustreznosti, in sicer:

  • za vnos pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B iz Priloge V, del B Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost, v Evropsko skupnost iz tretjih držav: v skladu z Direktivo Sveta 2002/89/ES z dne 28. novembra 2002 o spremembah Direktive 200/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost;

  • na mestih pridelave oziroma predelave pred premeščanjem pridelka rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov znotraj Evropske skupnosti s seznama V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost;

  • pri izvozu in ponovnem izvozu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretje države.

Kaj je PRISTOJBINA?

 

S pristojbino se plača fitosanitarni pregled za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali pridelek rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter izdaja fitosanitarnega spričevala ali potrdila o zdravstveni ustreznosti rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 36/02).

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista