DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest (Uradni list RS, št. 142/04)

 

Priloga 1: ENOTE FITOSANITARNE INŠPEKCIJE

Priloga 2: FITOSANITARNA NAPOTNICA

Pričetek veljavnosti: 1. januar 2005

 

 

Ta pravilnik določa za izvedbo Direktive Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B priloge V k Direktivi sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi, splošne in druge pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se v Evropsko Skupnost vnašajo iz tretjih držav, na uradno odobrenih mestih v notranjosti Skupnosti, da se ohrani istovetnost pošiljk in prepreči širjenje škodljivih organizmov do zaključka carinskih postopkov

 

Določa tudi pogoje glede tehnične in prostorske ustreznosti teh mest; vsebino vloge za prijavo in postopek uradne odobritve teh mest; obrazec dokumenta, ki spremlja pošiljko rastlin do uradno odobrenega mesta; sodelovanje med pristojnimi organi, vodenje evidenc in obveščanje.

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista