DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04 in 88/07)

 

seznam občutljivih rastlin, občutljivega lesa in občutljivega lubja

Pričetek veljavnosti: 23. november 2004

 

 

Ta pravilnik predpisuje fitosanitarne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in´t Veld sp.nov. (v nadaljnjem besedilu: škodljivi organizem), posebne fitosanitarne zahteve za vnos iz tretjih držav in premeščanje, vrste občutljivih rastlin, lesa in lubja, za katere se izda fitosanitarno spričevalo oziroma rastlinski potni list zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivega organizma, sistematične raziskave navzočnosti škodljivega organizma in poročanje v skladu z Odločbo Komisije 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L št. 252 z dne 20.09.2002, str. 37, z vsemi spremembami).

 

Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije št. 2002/757/ES z vsemi spremembami.

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati:

  • Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 93/03).

 

POSEBNI NADZOR glive Phytophthora ramorum v Sloveniji.

            

SEZNAM PREDPISOV

                                                                                               

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista