DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/09)

 

Pričetek veljavnosti: 2. januar 2010

 

Ta pravilnik določa:

  • način obveščanja o pojavu škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A, določenih v prilogah Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami);

  • vsebino, obliko in način vodenja evidenc o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov in druge potrebne evidence o stalnem nadzoru, z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni;

  • pogoje o dajanju ali objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji in

  • način povezovanja v informacijski sistem ter pogoje vodenja registrov, evidenc in baz podatkov.

Določa tudi postopke obveščanja o rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih organizmih za izvedbo Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene; Uradni list RS, št. 23/00 – Mednarodne pogodbe), zlasti o ukrepih za preprečevanje širjenja in vnašanja ter za njihovo zatiranje.

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista