DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o  fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 101/10)

 

 

Pričetek veljavnosti: 8. oktober 2004

 

Ta pravilnik določa:

  • fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material, ki se uporablja v mednarodnem prometu

  •  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala in postopek njihove registracije

  • pogoje glede tehnične, prostorske, strokovne in organizacijske usposobljenosti organa za potrjevanje obratov za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala

  • fitosanitarni in inšpekcijski nadzor

Uporaba metilbromida za zaplinjevanje lesenega pakirnega materiala je z marcem 2009 v EU prepovedana.

 

glej tudi Zahteve za lesen pakirni material

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista