DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic (Uradni list RS, št. 49/2010)

 

  • Besedilo pravilnika UL RS

 

Pričetek veljavnosti: 1. julij 2010

 

 

Pravilnik implementira Direktivo Sveta 2007/33/ES in v skladu z njo na novo določa stalni in posebni nadzor evropskih populacij rumene in bele krompirjeve ogorčice, ki sta karantenska škodljiva organizma, sistematično raziskavo krompirjevih ogorčic, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic, vodenje evidenc ter obveščanje.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in 45/01-ZZVR-1), v delu, ki se nanašajo na krompirjeve ogorčic

 

 

Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam
in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji.

 

POSEBNI NADZOR krompirjevih ogorčic v Sloveniji.

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista