DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Uradni list RS, št. 111/06)

 

 

Pričetek veljavnosti: 11. november 2006

 

Pravilnik določa:

  • posebne zahteve za vnos in premeščanje gostiteljskih rastlin,

  • uradne letne sistematične raziskave,

  • razmejitve območij napada,

  • fitosanitarne ukrepe na napadenem, žariščnem in varnostnem območju,

  • ukrepe za rastline iz napadene partije, obveznosti imetnika rastlin, naloge, pooblastila in

  • obveznosti obveščanja ter poročanja.

Škodljivi organizem, katerega vnos in širjenje sta prepovedana, je kostanjeva šiškarica Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Odločba Komisije z dne 27. junija 2006 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L št. 183 z dne 5. 7. 2006, str. 29) je dala podlago za uvedbo ukrepov preprečevanja vnosa in širjenja v Sloveniji.

 

DODATNE informacije:

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista