DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/2007)

Pričetek veljavnosti: 7. marec 2007

 

Pravilnik določa:

  • obliko, vsebino, postopek podelitve in veljavnost službene izkaznice in značke uradnih oseb, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda,

  • ravnanje v primeru poškodbe ali izgube službene izkaznice oziroma značke

  • veljavnost službenih izkaznic in značk.

 

Z izkaznico in značko se izkazujejo uradne osebe, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda, ki jim je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodelila javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda - FITOSANITARNI PREGLEDNIK (glej obliko izkaznice).

 

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93, 11/01-ZFfs in 45/01 ZZVR-1).

 

 

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista