DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisiEU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisis - IPPC  |  WTO predpisi


 


SEZNAM III.A


glej razlago pri Direktivi sveta 2000/29/ES

Zahteve glede registracije s seznamom rastlin

OPIS

DRŽAVA IZVORA

VELJAVNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE
1. Rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semen neevropske države  
2. Rastline Castanea Mill. in Quercus L. z listi, razen plodov in semen neevropske države  
3. Rastline Populus L. z listi, razen plodov in semen severnoameriške države  
4. [brisano]   32004L01025. oktober 2004 [OJ L 309, 6.10.2004, p. 9]
5. Izolirano lubje Castanea Mill. tretje države  
6. Izolirano lubje Quercus L., razen Quercus suber L. severnoameriške države  
7. Izolirano lubje Acer saccharum Marsh. severnoameriške države  
8. Isolated bark of Populus L. države ameriške celine  
9. Rastline Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., in Rosa L. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov neevropske države  
9.1 Rastline Photinia Ldl. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov ZDA, Kitajska, Japonska, Republika Koreja in Ljudska demokratska republika Koreja  
10. Gomolji Solanum tuberosum L., semenski krompir tretje države razen Švice  
11. Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo pritlike ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum L., kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi III A (10) tretje države  
12. Gomolji vrst Solanum L. in njihovi hibridi, razen tistih, ki so podrobneje opredeljeni v točkah 10 in 11 brez poseganja v posebne zahteve, ki veljajo za krompirjeve gomolje, navedene v oddelku I dela A Priloge IV, tretje države, razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije in razen evropskih tretjih držav, ki so ali niso priznane kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. po postopku iz člena 18 ali v katerih se ravna v skladu z določbami, ki so priznane kot enakovredne določbam Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., po postopku iz člena 18  
13. Rastline Solanaceae za saditev, razen semena in postavk iz Priloge III A (10), (11) ali (12) tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav  
14. Zemlja in rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so rastlinski deli, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote Turčija, Belorusija, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Rusija, Ukrajina in tretje države, ki ne sodijo v celinsko Evropo, razen naslednjih: Ciper, Egipt, Izrael, Libija, Malta, Maroko, Tunizija  
15. Rastline Vitis L., razen plodov tretje države razen Švice 32004L003117. marec 2004 [OJ L 85, 23.3.2004, p. 18]
16. Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena tretje države  
17. Rastline Phoenix spp., razen plodov in semena Alžirija, Maroko  
18. Rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. in njihovi hibridi ter Fragaria L. za saditev, razen semena Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III A (9), kjer je ustrezno, neevropske države, razen mediteranskih držav, Avstralije, Nove Zelandije, Kanade in celinskih držav ZDA  
19. Rastline družine Gramineae, razen rastlin okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae in Panicoideae ter rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L. za saditev, razen semena tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav  

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 27. november 2006