DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


 


SEZNAM I.A.II (status A2)


glej razlago pri Direktivi Sveta 2000/29/ES

  • ŽUŽELKE, PRŠICE in OGORČICE

ŽUŽELKE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 32009L0007 - 11. februar 2009 [OJ L 40, 3.3.2009, p. 12-18], doda se "0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte "
1. Globodera pallida (Stone) Behrens  

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 
3. Heliothis armigera (Hübner)  
4. brisano - Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 32002L0036 29. april 2002 [OJ L 116, 3.5.2002, p. 16-26], črtajo se točke 4, 5 in 6
5. brisano - Liriomyza trifolii (Burgess)
6. brisano - Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije)

 
6.2 Meloidogyne fallax Karssen  
7. Opogona sacchari (Bojer)  
8. Popilia japonica Newman  
8.1 Rhizoecus hibisci Kawai in Takagi  
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)  
  • BAKTERIJE

BAKTERIJE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.  
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith  
  • GLIVE

GLIVE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. Melampsora medusae Thümen  
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival  
  • VIRUSI IN VIRUSOM PODOBNI  ORGANIZMI

VIRUSI IN VIRUSOM PODOBNI ORGANIZMI

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. mikoplazma Apple proliferation  
2. mikoplazma Apricot chlorotic leafroll  
3. mikoplazma Pear decline  

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 27. november 2006