DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


 


SEZNAM I.A.II (status A2)


glej razlago pri Direktivi Sveta 2000/29/ES

  • ŽUŽELKE, PRŠICE in OGORČICE

8. Popilia japonica Newman - JAPONSKI HROŠČ
SISTEMATIKA  

Animalia

Arthropoda

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Popillia

GOSTITELJSKE RASTLINE

V Evropi so od gojenih rastlin potencialni gostitelji jablana, skupina koščičarjev, robida in vinska trta.

Ostali gostitelji: javor, divji kostanj, bukev, pravi kostanj, oreh, platana, vrba, topol, brest ter številne druge rastline.

 

Fragaria x ananassa

Malus domestica

Prunus domestica

Prunus persica

Rosa

Zea mays

Glycine max

Medicago sativa

Tilia cordata

Acer

Aesculus

Betula

Castanea

Juglans

Malus

Platanus

Poaceae

Populus

Prunus

Salix

Trifolium

Ulmus

Vitis

jagoda

jablana

sliva, češplja

breskev

šipek

koruza

soja

lucerna

lipovec

javor

divji kostanj

breza

kostanj

oreh

platana

trave

topol

vrba

detelja

brest

 

POTI PRENOSA

Lokalno napad širijo hroščki, na velike razdalje pa hroščke lahko zanesemo z embalažo, med plodovi ali pa z ladjami in letali. Ličinke se prenesejo skupaj z zemljo ob koreninah gostiteljskih rastlin.

  ZEMLJA/RASTNI SUBSTRAT: Poaceae, lesnate rastline
OPIS IN GOSPODARSKI POMEN   Škodo delajo hroščki, ki objedajo listje, tako da ostanejo le listne žile. Ličinke se hranijo z objedanjem korenin gostiteljskih rastlin. Hrošček razvije en rod na leto.
RAZŠIRJENOST   V Evropi vrsta ni navzoča. Razširjena je v nekaterih državah Azije in severne Amerike.
UVRSTITEV NA KARANTENSKO LISTO   I.A2
POSEBNE ZAHTEVE   Za izdajo rastlinskega potnega lista ni opredeljenih posebnih zahtev, razen da morajo biti rastline pri premeščanju brez znakov napada s tem škodljivim organizmom (priloga I.A2 Direktive 2000/29/ES).
SLIKOVNO GRADIVO  

povezave:

 

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 25. avgust 2008