DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09)

Pričetek veljavnosti: 30. junij 2009

 

Ta pravilnik določa posebno nadzorovano in ogroženo območje za borovo ogorčico Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al., ugotavljanje zdravstvenega stanja občutljivih rastlin, lesa in lubja, stalni in posebni nadzor borove ogorčice, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje borove ogorčice, dolžnosti imetnikov, prepovedi in omejitve, naloge, pooblastila ter obveščanje pri posebnem nadzoru.

 

Pravilnik je podlaga za izvedbo odločbe Evropske komisije 2006/133/ES.

 

Za podrobnejšo razlago fitosanitarnih ukrepov glejte načrt ukrepanja v primeru izbruha borove ogorčice v Sloveniji (v pripravi).

 

Prenehanje veljavnosti:

 

POSEBNI NADZOR borove ogorčice v Sloveniji. 

 

SEZNAM PREDPISOV

 

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista