DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi za področje semenskega materiala 


Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Ur.l. RS, št. 31/04) - VELJA do 31. decembra 2005 !!!

(Začetek veljavnosti: 15. aprila 2004) 

 


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 


Pravilnik določa:

 • kategorije materiala za vegetativno razmnoževanje trte;

 • obveznosti dobaviteljev;

 • zahteve za posamezno kategorijo materiala;

 • zahteve za uradno potrditev materiala in postopek uradne potrditve;

 • zahteve za standardni material, postopek potrditve standardnih matičnih vinogradov in uradni pregled standardnega materiala.

 

Pravilnik vsebinsko povzema določbe:

 • Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 9 aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

 

Z dnem uveljavitve sta za trto prenehala veljati:

 • Pravilnik o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74),

 • Pregled organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo (Uradni list SRS, št. 24/75).

Z dnem uveljavitve so se za trto prenehali uporabljati:

 • Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86),

 • Pravilnik o kakovostnih normah, pakiranju, plombiranju in deklariranju sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 45/75 in 26/79),

 • Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81).

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista