DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi za področje semenskega materiala


Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 17/06

(Začetek veljavnosti: 25. februarja 2006)

 

Pravilnik določa:

 • vrste sadnih rastlin, za katere se uporablja pravilnik;

 • kategorije razmnoževalnega materiala in sadik;

 • zahteve glede zagotavljanja sledljivosti ter glede pakiranja in označevanja;

 • zahteve za pridelavo CAC materiala;

 • zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik ter postopek uradne potrditve;

 • vsebino etikete in potrdila dobavitelja;

 • vsebino obrazca prijave za uradno potrditev ter barvo, obliko in vsebino uradne etikete.

 

Pravilnik vsebinsko povzema določbe:

 • Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28 aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, kot je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/55/ES;

 • Direktive Komisije 93/48/EGS z dne 23 junija 1993 o določitvi načrta skupaj s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS;

 • Direktive Komisije 93/64/EGS z dne 5 julija 1993 o določitvi izvedbenih ukrepov za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja;

 • Direktiva Komisije 93/79/EGS z dne 21 septembra 1993 o dodatnih izvedbenih določbah za sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS.

 

Z dnem uveljavitve je prenehal veljati:

 • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 31/04).

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista