DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi  |  EU predpisi  | EPPO standardi   |  OECD predpisi   


Slovenski predpisi s področja mineralnih gnojil 

 

Seznam predpisov: 

 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o mineralnih gnojilih (Ur.l. RS, št. 29/2006) Mineral fertilizers act (ZMinG-1)
Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Ur.l. RS, št. 105/2006) Rules on quality of mineral Fertilizers (še ni preveden)

Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za opravljanje kemijskih analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih gnojil (Ur.l. RS, št. 103/2006)

Decision on authorisation of Agricultural Institute of Slovenia for performing the chemical analyses for the needs of inspection of the trade in mineral fertilizers (še ni preveden)
   

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 2. marec 2007