DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


FAO - Komisija za fitosanitarne ukrepe

[CPM]

            

V komisiji CPM sodelujejo predstavniki državnih organizacij za varstvo rastlin iz držav, podpisnic konvencije o varstvu rastlin (International convention on plant protection – IPPC), ki imajo pravico glasovanja, in organizacije opazovalke kot so: WTO, CBD in regionalne organizacije za varstvo rastlin. Komisija se je kot začasna sestajala do pričetka veljavnosti spremenjene IPPC (t.j. 2. oktobra 2005) najprej na dve leti, nato pa vsako leto.

Po sedmih sestankih začasne komisije (ICPM) je bilo v času od 3.-7- aprila 2006 prvo zasedanje Komisije za fitosanitarne ukrepe (CPM). Glasovanje na komisiji je mešana pristojnost držav članic EU in pa Evropske komisije. Skupna stališča se usklajujejo na več sestankih Delovne skupine Sveta za zdravstveno varstvo rastlin v Bruslju. Pred plenarnim zasedanjem CPM v Rimu in med njim potekajo koordinacijski sestanki EU in držav članic za uskladitev stališč do točk dnevnega reda.

Poročila komisij za fitosanitarne ukrepe (CPM) na IPPC (FAO) v Rimu.

1. zasedanje (3. - 7. april 2006) en, si

2. zasedanje (26. - 30. marec 2007)

en, si

ARHIV

Poročila začasnih komisij za fitosanitarne ukrepe (ICPM) na IPPC (FAO) v Rimu [1-7 zasedanje].

 1. zasedanje (3 - 6. november 1998)

en, si

 2. zasedanje (4 - 8. oktobra 1999)     

en, si

 3. zasedanje (2 - 6. aprila 2001)    

en, si

 4. zasedanje (11 - 15. marca 2002)

en, si

 5. zasedanje (7 - 11. aprila 2003) 

en, si
 6. zasedanje (29. marca - 2. aprila 2004) en, si

 7. zasedanje (4 - 8. aprila 2005)

en, si

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 29. maj 2007