DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


IMPLEMENTACIJA V RS

 

REGISTRACIJA

 

Za registracijo je potrebno vložiti vlogo na predpisanih obrazcih:

 • Vloga za vpis v FITO-register

  • obrazec 1

  • obrazec 2

 • Izjava obrata

  • obrazec 3

 • Vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata

  • obrazec 4

ZAHTEVE ZA REGISTRACIJO

 • preverjena tehnična opremljenost in usposobljenost proizvajalca s strani pooblaščenega organa za potrjevanje, 

 • zagotovitev odgovorne osebe in podpis izjave.

 

Proizvajalci si z registracijo pridobijo registrsko številko, ki je sestavni del uradne oznake na lesu, ter dovoljenje za uporabo te oznake. 

 

SEZNAM REGISTRIRANIH OBRATOV V RS

 

Obrati, ki so pri Fitosanitarni upravi RS registrirani za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15.

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 7. januar 2011