DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


IMPLEMENTACIJA V RS


UVOZ

Republika Slovenija je kot država članica EU vzpostavila sistem nadzora lesenega pakirnega materiala pri uvozu iz tretjih držav s 1. marcem 2005. V skladu s spremembami zahtev Direktive Sveta 2000/29/ES in Pravilnikom o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 66/07 in 104/09) se upoštevajo  spremembe, ki se nanašajo na posebne zahteve za lesen pakirni material, ki so zajete v prilogi IV.A.I omenjene direktive. 


IZVOZ

Zainteresirani proizvajalci lesenega pakirnega materiala, ki se bo uporabljalo v mednarodnem prometu (izvoz), se lahko registrirajo pri Fitosanitarni upravi RS v skladu s Pravilnikom o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 101/10).

Trenutno je možna le registracija za toplotno obdelavo, saj je uporaba metil-bromida v EU prepovedana.

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 7. januar 2011