DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


EU predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin 

Seznam predpisov:

4. UKREPI IN NADZOR

 

B. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

 CELEX št. ORIGINALNA BESEDILA EU PREDPISOV SLOVENSKI PREVODI EU PREDPISOV
32003D0766

EUR-Lex  

Commission Decision of 24 October 2003 on emergency measures to prevent the spread within the Community of Diabrotica virgifera Le Conte (L 275/49, 25.10.2003) ODLOČBA KOMISIJE z dne 24. oktobra 2003 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte v Skupnosti
AMENDEMENTS: SPREMEMBE:

32006D0564

(L 225/28, 17.8.2006)

 

32006D0564

(L 225/28, 17.8.2006)

 

AMENDEMENTS: SPREMEMBE:

32008D0644

(L 209/13, 6.8.2008)

 

32008D0644

(L 209/13, 6.8.2008)

 

32006D0565

EUR-Lex  

 

COMMISSION RECOMMENDATION of 11 August 2006 on containment programmes to limit the further spread of Diabrotica virgifera Le Conte in Community areas where its presence is confirmed PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 11. avgusta 2006 o zadrževalnih programih za omejitev nadaljnjega širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte na območjih v Skupnosti, kjer je njegova prisotnost potrjena

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 13. julij 2009