DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


EPPO standardi za fitosanitarno področje 

Seznam predpisov: 

  • splošni fitosanitarni ukrepi

Št. standarda

ORIGINALNA ANGLEŠKA BESEDILA PREDPISOV

 

SLOVENSKI PREVODI ANGLEŠKIH BESEDIL

  PM1 GENERAL PHYTOSANITARY MEASURES    SPLOŠNI FITOSANITARNI UKREPI
  PHYTOSANITARY CERTIFICATE   FITOSANITARNO SPRIČEVALO
PM 1/1(1) Use of Phytosanitary certificates 

Uporaba fitosanitarnega spričevala
  LISTS OF PESTS RECOMMENDED FOR REGULATION AS QUARANTINE PESTS   PRIPOROČEN SEZNAM KARANTENSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV
PM 1/2(12) EPPO A1 and A2 lists of pests recommended for regulation as quarantine pests

EPPO A1 in A2 priporočen seznam karantenskih škodljivih organizmov 
  GUIDELINES on Arthurdendyus triangulatus   SMERNICE za Arthurdendyus triangulatus
PM 1/3 Import requirements concerning Arthurdendyus triangulatus 

Uvozne zahteve za Arthurdendyus triangulatus 
PM 1/4 Nursery inspection, exclusion and treatment for Arthurdendyus triangulatus

Pregled, izključitev in tretiranje vrste Arthurdendyus triangulatus
  PM2 PEST - SPECIFIC PHYTOSANITARY REQUIREMENTS    SPECIFIČNE FITOSANITARNE ZAHTEVE ZA ŠKODLJIVE ORGANIZME
PM 2/0(1) Growing media   Tkivne kulture
PM 2/1(1) Xanthomonas campestris pv. citri   Xanthomonas campestris pv. citri
PM 2/2(1) Xanthomonas oryzae pv. oryzae   Xanthomonas oryzae pv. oryzae
PM 2/3(1) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola   Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
PM 2/4(1) Thecaphora solani   Thecaphora solani
PM 2/5(1) Atropellis pinicola   Atropellis pinicola
PM 2/6(1) Ceratocystis fagacearum and its vector   Ceratocystis fagacearum in njihov prenašalec
PM 2/7(1) Mycosphaerella gibsonii   Mycosphaerella gibsonii
PM 2/8(1) Chrysomyxa arctostaphyli   Chrysomyxa arctostaphyli
PM 2/9(1) Cronartium fusiforme   Cronartium fusiforme
PM 2/10(1) Apiosporina morbosa   Apiosporina morbosa
PM 2/11(1) Endocronartium harknessii   Endocronartium harknessii
PM 2/12(1) Botryosphaeria laricina   Botryosphaeria laricina
PM 2/13(1) Gymnosporangium asiaticum   Gymnosporangium asiaticum
PM 2/14(1) Hamaspora longissima   Hamaspora longissima
PM 2/15(1) Melampsora farlowii   Melampsora farlowii
PM 2/16(1) Mycosphaerella laricis-leptolepidis   Mycosphaerella laricis-leptolepidis
PM 2/17(4) Mycosphaerella populorum   Mycosphaerella populorum
PM 2/18(4) Cronartium kamtschaticum   Cronartium kamtschaticum
PM 2/19(3) Inonotus weirii   Inonotus weirii
PM 2/20(1) Phyllosticta solitaria   Phyllosticta solitaria
PM 2/21(2) Phymatotrichopsis omnivora   Phymatotrichopsis omnivora
PM 2/22(2) Mycosphaerella dearnessii   Mycosphaerella dearnessii
PM 2/23(2) Tilletia indica   Tilletia indica
PM 2/24(2) Arceuthobium spp. (non-European)   Arceuthobium spp. (neevropske)
PM 2/26(3) Elm phloem necrosis phytoplasma   Elm phloem necrosis fitoplazma 
PM 2/27(-) Peach American mosaic ?closterovirus - not available   Peach American mosaic ?closterovirus - ni dostopen
PM 2/*(2) Peach latent mosaic viroid   Peach latent mosaic viroid
PM 2/28(2) Plum American line pattern virus   Plum American line pattern virus
PM 2/29(2) Potato yellow dwarf rhabdovirus   Potato yellow dwarf rhabdovirus
PM 2/30(2) Potato yellow vein disease   Potato yellow vein disease
PM 2/31(2) Raspberry leaf curl 'luteovirus'   Raspberry leaf curl 'luteovirus'
PM 2/32(2) Acleris variana   Acleris variana
PM 2/33(2) Blitopertha orientalis   Blitopertha orientalis
PM 2/34(1) Anthonomus grandis   Anthonomus grandis
PM 2/35(2) Conotrachelus nenuphar   Conotrachelus nenuphar
PM 2/36(2) Cydia prunivora   Cydia prunivora
PM 2/37(1) Diaphorina citri   Diaphorina citri
PM 2/38(2) Gonipterus scutellatus   Gonipterus scutellatus
PM 2/40(3) Popillia japonica   Popillia japonica
PM 2/41(2) Rhagoletis pomonella Rhagoletis pomonella
PM 2/42(1) Spodoptera litura Spodoptera litura
PM 2/43(2) Dendroctonus adjunctus - not available Dendroctonus adjunctus - ni dostopen
PM 2/44(1) Pissodes nemorensis Pissodes nemorensis
PM 2/45(1) Toxoptera citricida Toxoptera citricida
PM 2/46(1) Trioza erytreae Trioza erytreae
PM 2/47(3) Xanthomonas populi Xanthomonas populi
PM 2/48(1) Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
PM 2/49(1) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
PM 2/50(1) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
PM 2/51(1) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
PM 2/52(1) Erwinia amylovora Erwinia amylovora
PM 2/53(1) Erwinia chrysanthemi Erwinia chrysanthemi
PM 2/54(1) Pantoea stewartii subsp. stewartii Pantoea stewartii subsp. stewartii
PM 2/55(1) Burkholderia caryophylli Burkholderia caryophylli
PM 2/57(1) Pseudomonas syringae pv. pisi Pseudomonas syringae pv. pisi
PM 2/58(1) Ralstonia solanacearum Ralstonia solanacearum
PM 2/60(1) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
PM 2/62(1) Xanthomonas arboricola pv. pruni Xanthomonas arboricola pv. pruni
PM 2/64(1) Cochliobolus carbonum Cochliobolus carbonum
PM 2/66(2) Didymella ligulicola Didymella ligulicola
PM 2/67(1) Stenocarpella macrospora Stenocarpella macrospora
PM 2/68(1) Stenocarpella maydis Stenocarpella maydis
PM 2/69(3) Cryphonectria parasitica Cryphonectria parasitica
PM 2/70(1) Fusarium oxysporum f.sp. albedinis Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
PM 2/71(1) Glomerella gossypii Glomerella gossypii
PM 2/73(1) Phaeoisariopsis griseola Phaeoisariopsis griseola
PM 2/74(2) Melampsora medusae Melampsora medusae
PM 2/75(1) Mycosphaerella linicola Mycosphaerella linicola
PM 2/77(1) Phialophora cinerescens Phialophora cinerescens
PM 2/78(1) Phoma exigua var. foveata Phoma exigua var. foveata
PM 2/79(1) Phytophthora fragariae Phytophthora fragariae
PM 2/80(1) Puccinia horiana Puccinia horiana
PM 2/81(1) Puccinia pelargonii-zonalis Puccinia pelargonii-zonalis
PM 2/82(1) Synchytrium endobioticum Synchytrium endobioticum
PM 2/83(1) Tilletia controversa Tilletia controversa
PM 2/84(2) Uromyces transversalis Uromyces transversalis
PM 2/85(1) Verticillium albo-atrum & V. dahliae (hop-infecting strains) Verticillium albo-atrum & V. dahliae (infektivne rase pri hmelju)
PM 2/87(2) Apple proliferation phytoplasma Apple proliferation fitoplazma
PM 2/88(1) Barley stripe mosaic hordeivirus Barley stripe mosaic hordeivirus
PM 2/90(1) Beet leaf curl rhabdovirus Beet leaf curl rhabdovirus
PM 2/91(2) Cherry necrotic rusty mottle disease Cherry necrotic rusty mottle disease
PM 2/92(3) Chrysanthemum stunt viroid Chrysanthemum stunt viroid
PM 2/93(1) Citrus tristeza closterovirus Citrus tristeza closterovirus
PM 2/94(1) Grapevine flavescence dorée phytoplasma Grapevine flavescence dorée fitoplazma
PM 2/95(1) Pear decline phytoplasma Pear decline fitoplazma
PM 2/96(2) Plum pox potyvirus Plum pox potyvirus
PM 2/97(2) Potato spindle tuber viroid Potato spindle tuber viroid
PM 2/98(2) Raspberry ringspot nepovirus Raspberry ringspot nepovirus
PM 2/100(1) Potato stolbur phytoplasma Potato stolbur fitoplazma
PM 2/101(1) Strawberry veinbanding caulimovirus Strawberry veinbanding caulimovirus
PM 2/102(2) Tomato ringspot nepovirus Tomato ringspot nepovirus
PM 2/103(1) Aleurocanthus woglumi Aleurocanthus woglumi
PM 2/104(1) Cacoecimorpha pronubana Cacoecimorpha pronubana
PM 2/105(1) Ceratitis capitata Ceratitis capitata
PM 2/106(1) Viteus vitifoliae Viteus vitifoliae
PM 2/108(1) Epichoristodes acerbella Epichoristodes acerbella
PM 2/110(1) Helicoverpa armigera Helicoverpa armigera
PM 2/111(1) Hyphantria cunea Hyphantria cunea
PM 2/113(1) Leptinotarsa decemlineata Leptinotarsa decemlineata
PM 2/114(2) Phoracantha semipunctata Phoracantha semipunctata
PM 2/117(2) Quadraspidiotus perniciosus Quadraspidiotus perniciosus
PM 2/120(1) Spodoptera littoralis Spodoptera littoralis
PM 2/121(1) Trogoderma granarium Trogoderma granarium
PM 2/122(2) Aphelenchoides besseyi Aphelenchoides besseyi
PM 2/124(2) Globodera pallida Globodera pallida
PM 2/125(2) Globodera rostochiensis Globodera rostochiensis
PM 2/126(1) Radopholus similis Radopholus similis
PM 2/127(2) Cherry rasp leaf nepovirus Cherry rasp leaf nepovirus
PM 2/128(2) Potato purple-top wilt phytoplasma Potato purple-top wilt fitoplazma
PM 2/129(1) Strawberry latent C 'rhabdovirus' Strawberry latent C 'rhabdovirus'
PM 2/130(1) Strawberry witches' broom phytoplasma Strawberry witches' broom fitoplazma
PM 2/131(1) Liriomyza trifolii Liriomyza trifolii
PM 2/133(1) Xylophilus ampelinus Xylophilus ampelinus
PM 2/134(1) Xanthomonas arboricola pv. corylina Xanthomonas arboricola pv. corylina
PM 2/135(1) Xanthomonas fragariae Xanthomonas fragariae
PM 2/136(3) Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Ceratocystis fimbriata f.sp. platani
PM 2/138(2) Peach rosette phytoplasma Peach rosette fitoplazma
PM 2/139(2) Peach yellows phytoplasma Peach yellows fitoplazma
PM 2/140(2) Peach X disease phytoplasma Peach X disease fitoplazma
PM 2/141(1) Phoma andina Phoma andina
PM 2/142(1) Septoria lycopersici var. malagutii Septoria lycopersici var. malagutii
PM 2/143(1) Premnotrypes spp. (Andean) Premnotrypes spp. (andski)
PM 2/144(1) Nacobbus aberrans Nacobbus aberrans
PM 2/145(1) Pseudomonas syringae pv. persicae Pseudomonas syringae pv. persicae
PM 2/146(2) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma Apricot chlorotic leafroll fitoplazma
PM 2/147(2) Black raspberry latent ilarvirus Black raspberry latent ilarvirus
PM 2/148(2) Cherry leaf roll nepovirus (in Rubus) Cherry leaf roll nepovirus (pri Rubus)
PM 2/149(2) Apple mosaic ilarvirus (in Rubus) Apple mosaic ilarvirus (pri Rubus)
PM 2/150(-) Xiphinema americanum sensu stricto - not available Xiphinema americanum sensu stricto - ni dostopen
PM 2/151(1) Citrus greening bacterium Citrus greening bacterium
PM 2/152(1) Amauromyza maculosa Amauromyza maculosa
PM 2/153(1) Monilinia fructicola Monilinia fructicola
PM 2/154(2) Opogona sacchari Opogona sacchari
PM 2/155(1) Puccinia pittieriana Puccinia pittieriana
PM 2/157(1) Xanthomonas vesicatoria Xanthomonas vesicatoria
PM 2/158(3) Bursaphelenchus xylophilus and its vectors Bursaphelenchus xylophilus in njeni prenašalci
PM 2/159(1) Palm lethal yellowing phytoplasma Palm lethal yellowing fitoplazma
PM 2/160(1) Beet necrotic yellow vein furovirus Beet necrotic yellow vein furovirus
PM 2/161(1) Radopholus citrophilus Radopholus citrophilus
PM 2/162(1) Parabemisia myricae Parabemisia myricae
PM 2/163(1) Carposina niponensis Carposina niponensis
PM 2/164(1) Anthonomus signatus Anthonomus signatus
PM 2/165(1) Epitrix tuberis Epitrix tuberis
PM 2/166(2) Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa
PM 2/167(1) Heterodera glycines Heterodera glycines
PM 2/168(1) Listronotus bonariensis Listronotus bonariensis
PM 2/169(1) Phialophora gregata Phialophora gregata
PM 2/170(1) Phytophthora megasperma f.sp. glycines Phytophthora megasperma f.sp. glycines
PM 2/172(2) Anarsia lineatella Anarsia lineatella
PM 2/173(2) Grapholita molesta Grapholita molesta
PM 2/174(-) Ditylenchus dipsaci - not available Ditylenchus dipsaci - ni dostopen
PM 2/175(1) Thrips palmi Thrips palmi
PM 2/176(1) Unaspis yanonensis Unaspis yanonensis
PM 2/177(1) Frankliniella occidentalis Frankliniella occidentalis
PM 2/178(1) Bemisia tabaci Bemisia tabaci
PM 2/179(-) Ophiostoma wageneri - not available Ophiostoma wageneri - ni dostopen
PM 2/180(-) Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae - not available Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae - ni dostopen
PM 2/181(-) Cacyreus marshalli - not available Cacyreus marshalli - ni dostopen
PM 2/182(-) Tomato yellow leaf curl geminivirus - not available Tomato yellow leaf curl geminivirus - ni dostopen
PM 2/183(-) Xanthomonas translucens pv. translucens - not available Xanthomonas translucens pv. translucens - ni dostopen
PM 2/184(-) Acrobasis pirivorella - not available Acrobasis pirivorella - ni dostopen
PM 2/185(-) Aculops fuchsiae - not available Aculops fuchsiae - ni dostopen
PM 2/186(-) Aleurocanthus spiniferus - not available Aleurocanthus spiniferus - ni dostopen
PM 2/187(-) Anoplophora chinensis - not available Anoplophora chinensis - ni dostopen
PM 2/188(-) Anoplophora malasiaca - not available Anoplophora malasiaca - ni dostopen
PM 2/189(-) Anthonomus bisignifer - not available Anthonomus bisignifer - ni dostopen
PM 2/190(-) Ciborinia camelliae - not available Ciborinia camelliae - ni dostopen
PM 2/191(-) Citrus tatter leaf capillovirus - not available Citrus tatter leaf capillovirus - ni dostopen
PM 2/192(-) Coconut cadang-cadang viroid - not available Coconut cadang-cadang viroid - ni dostopen
PM 2/193(-) Cydia inopinata - not available Cydia inopinata - ni dostopen
PM 2/194(-) Guignardia citricarpa - not available Guignardia citricarpa - ni dostopen
PM 2/195(-) Helicoverpa zea - not available Helicoverpa zea - ni dostopen
PM 2/196(-) Spodoptera eridania - not available Spodoptera eridania - ni dostopen
PM 2/197(-) Spodoptera frugiperda - not available Spodoptera frugiperda - ni dostopen
PM 2/198(-) Blueberry leaf mottle nepovirus - not available Blueberry leaf mottle nepovirus - ni dostopen
PM 2/199(1) Diabrotica virgifera Diabrotica virgifera
PM 2/200(2) Anastrepha suspensa Anastrepha suspensa
PM 2/201(-) Anisogramma anomala - not available Anisogramma anomala - ni dostopen
PM 2/202(-) Anthonomus eugenii - not available Anthonomus eugenii - ni dostopen
PM 2/203(2) Bactrocera cucumis Bactrocera cucumis
PM 2/204(-) Bean golden mosaic geminivirus - not available Bean golden mosaic geminivirus - ni dostopen
PM 2/205(-) Choristoneura conflictana - not available Choristoneura conflictana - ni dostopen
PM 2/206(-) Choristoneura fumiferana - not available Choristoneura fumiferana - ni dostopen
PM 2/207(-) Choristoneura occidentalis - not available Choristoneura occidentalis - ni dostopen
PM 2/208(-) Choristoneura rosaceana - not available Choristoneura rosaceana - ni dostopen
PM 2/209(-) Cydia packardi - not available Cydia packardi - ni dostopen
PM 2/210(1) Diabrotica barberi Diabrotica barberi
PM 2/211(-) Diaporthe vaccinii - not available Diaporthe vaccinii - ni dostopen
PM 2/212(-) Lettuce infectious yellows 'closterovirus' - not available Lettuce infectious yellows 'closterovirus' - ni dostopen
PM 2/213(-) Malacosoma disstria - not available Malacosoma disstria - ni dostopen
PM 2/214(-) Margarodes prieskaensis - not available Margarodes prieskaensis - ni dostopen
PM 2/215(-) Margarodes vitis - not available Margarodes vitis - ni dostopen
PM 2/216(-) Margarodes vredendalensis - not available Margarodes vredendalensis - ni  dostopen
PM 2/217(-) Oligonychus perditus - not available Oligonychus perditus - ni dostopen
PM 2/218(-) Orgyia pseudotsugata - not available Orgyia pseudotsugata - ni dostopen
PM 2/219(-) Peach rosette mosaic nepovirus - not available Peach rosette mosaic nepovirus - ni dostopen
PM 2/220(2) Potato yellowing alfamovirus Potato yellowing alfamovirus
PM 2/221(-) Scirtothrips aurantii - not available Scirtothrips aurantii - ni dostopen
PM 2/222(-) Scirtothrips citri - not available Scirtothrips citri - ni dostopen
PM 2/223(-) Scirtothrips dorsalis - not available Scirtothrips dorsalis - ni dostopen
PM 2/224(-) Squash leaf curl geminivirus - not available Squash leaf curl geminivirus - ni dostopen
PM 2/225(-) Tomato mottle geminivirus - not available Tomato mottle geminivirus - ni dostopen
PM 2/226(-) Unaspis citri - not available Unaspis citri - ni dostopen
PM 2/227(-) Meloidogyne chitwoodii - not available Meloidogyne chitwoodii - ni dostopen
PM 2/228(-) Tobacco ringspot nepovirus - not available Tobacco ringspot nepovirus - ni dostopen
PM 2/229(2) Anastrepha fraterculus Anastrepha fraterculus
PM 2/230(2) Anastrepha ludens Anastrepha ludens
PM 2/231(2) Anastrepha obliqua Anastrepha obliqua
PM 2/232(2) Bactrocera cucurbitae Bactrocera cucurbitae
PM 2/233(2) Bactrocera dorsalis Bactrocera dorsalis
PM 2/234(2) Bactrocera minax Bactrocera minax
PM 2/235(2) Bactrocera tryoni Bactrocera tryoni
PM 2/236(2) Bactrocera tsuneonis Bactrocera tsuneonis
PM 2/237(2) Ceratitis rosa Ceratitis rosa
PM 2/238(2) Dacus ciliatus Dacus ciliatus
PM 2/239(2) Rhagoletis cingulata Rhagoletis cingulata
PM 2/241(2) Rhagoletis fausta Rhagoletis fausta
PM 2/242(2) Rhagoletis indifferens Rhagoletis indifferens
PM 2/243(2) Rhagoletis mendax Rhagoletis mendax
PM 2/244(2) Potato Andean latent tymovirus Potato Andean latent tymovirus
PM 2/245(2) Potato Andean mottle comovirus Potato Andean mottle comovirus
PM 2/246(2) Potato black ringspot nepovirus Potato black ringspot nepovirus
PM 2/247(2) Potato T capillovirus Potato T capillovirus
PM 2/248(4) Cronartium coleosporioides Cronartium coleosporioides
PM 2/249(4) Cronartium comandrae Cronartium comandrae
PM 2/250(4) Cronartium comptoniae Cronartium comptoniae
PM 2/251(4) Cronartium himalayense Cronartium himalayense
PM 2/252(4) Cronartium quercuum Cronartium quercuum
PM 2/253(1) Gymnosporangium clavipes Gymnosporangium clavipes
PM 2/254(1) Gymnosporangium globosum Gymnosporangium globosum
PM 2/255(1) Gymnosporangium juniperi-virginianae Gymnosporangium juniperi-virginianae
PM 2/257(1) Gymnosporangium yamadae Gymnosporangium yamadae
PM 2/258(1) Pissodes strobi Pissodes strobi
PM 2/259(1) Pissodes terminalis Pissodes terminalis
PM 2/260(-) Xiphinema bricolense - not available Xiphinema bricolense - ni dostopen
PM 2/261(-) Xiphinema californicum - not available Xiphinema californicum - ni dostopen
PM 2/262(-) Xiphinema rivesi - not available Xiphinema rivesi - ni dostopen
PM 2/263(-) Dendroctonus brevicomis - not available Dendroctonus brevicomis - ni dostopen
PM 2/264(-) Dendroctonus frontalis - not available Dendroctonus frontalis - ni dostopen
PM 2/265(-) Dendroctonus ponderosae - not available Dendroctonus ponderosae - ni dostopen
PM 2/266(-) Dendroctonus pseudotsugae - not available Dendroctonus pseudotsugae - ni dostopen
PM 2/267(-) Dendroctonus rufipennis - not available Dendroctonus rufipennis - ni dostopen
PM 2/268(-) Dryocoetes confusus - not available Dryocoetes confusus - ni dostopen
PM 2/269(-) Gnathotrichus sulcatus - not available Gnathotrichus sulcatus - ni dostopen
PM 2/270(-) Ips calligraphus - not available Ips calligraphus - ni dostopen
PM 2/271(-) Ips confusus - not available Ips confusus - ni dostopen
PM 2/272(-) Ips grandicollis - not available Ips grandicollis - ni dostopen
PM 2/273(-) Ips lecontei - not available Ips lecontei - ni dostopen
PM 2/274(-) Ips pini - not available Ips pini - ni dostopen
PM 2/275(-) Ips plastographus - not available Ips plastographus - ni dostopen
PM 2/276(-) Malacosoma americanum - not available Malacosoma americanum - ni dostopen
PM 2/277(-) Alternaria mali - not available Alternaria mali - ni dostopen
PM 2/278(-) Citrus blight disease - not available Citrus blight disease - ni dostopen
PM 2/279(-) Satsuma dwarf 'nepovirus' - not available Satsuma dwarf 'nepovirus' - ni dostopen
PM 2/280(2) Atropellis piniphila Atropellis piniphila
PM 2/281(2) Acleris gloverana Acleris gloverana
PM 2/282(1) Liriomyza sativae Liriomyza sativae
PM 2/283(-) Liriomyza huidobrensis - not available Liriomyza huidobrensis - ni dostopen
PM 2/284(-) Citrus leprosis 'rhabdovirus' - not available Citrus leprosis 'rhabdovirus' - ni dostopen
PM 2/285(-) Citrus mosaic badnavirus - not available Citrus mosaic badnavirus - ni dostopen
PM 2/286(-) Sternochetus mangiferae - not available Sternochetus mangiferae - ni dostopen
PM 2/287(-) Deuterophoma tracheiphila - not available Deuterophoma tracheiphila - ni dostopen
PM 2/288(-) Eutetranychus orientalis - not available Eutetranychus orientalis - ni dostopen
PM 2/289(-) Lopholeucaspis japonica - not available Lopholeucaspis japonica - ni dostopen
PM 2/290(-) Tomato spotted wilt tospovirus - not available Tomato spotted wilt tospovirus - ni dostopen
PM 2/291(-) Impatiens necrotic spot tospovirus - not available Impatiens necrotic spot tospovirus - ni dostopen
PM 2/292(-) Diabrotica undecimpunctata - not available Diabrotica undecimpunctata - ni dostopen
PM 2/293(-) Naupactus leucoloma - not available Naupactus leucoloma - ni dostopen
PM 2/294(-) Watermelon silver mottle tospovirus - not available Watermelon silver mottle tospovirus - ni dostopen
PM 2/295(-) Meloidogyne fallax - not available Meloidogyne fallax - ni dostopen
  PM3 PHYTOSANITARY PROCEDURES   FITOSANITARNI POSTOPKI
METHYL BROMIDE FUMIGATION FUMIGACIJA Z METIL BROMIDOM
PM 3/1(3) of seeds to control stored product insects in general

semen za varstvo pred skladiščnimi žuželkami na splošno
PM 3/2(2) of seeds to control Ditylenchus dipsaci

semen zaradi varstva pred Ditylenchus dipsaci 
PM 3/3(2) of narcissus bulbs to control Stenotarsonemus laticeps

čebuilic narcis zaradi varstva pred Stenotarsonemus laticeps
PM 3/5(3) of woody plants to control Quadraspidiotus perniciosus

lesnatih rastlin zaradi varstva pred Quadraspidiotus perniciosus
PM 3/6(3) of flower bulbs to control aphids, Taeniothrips simplex, Rhizoglyphus spp. and Phenacoccus spp.

čebulic cvetočih rastlin zaradi varstva pred ušmi, Taeniothrips simplex, Rhizoglyphus spp. in Phenacoccus spp.
PM 3/8(2) of pineapples to control Pseudococcus spp. and other scale insects

ananasa zaradi varstva pred Pseudococcus spp. in drugimi kaparji
PM 3/9(2) of dried fruits and nuts under vacuum to control various stored product insects

suhih plodov in orehov v brezzračnem prostoru zaradi varstva pred različnimi skladiščnimi žuželkami
PM 3/11(2) of bulbs and rhizomes to control various insects, especially Thrips, Dinoderus spp. and Lampetia equestris

čebulic in korenik zaradi varstva pred različnimi žuželkami, še posebno pred resarji (Thrips), Dinoderus spp. in Lampetia equestris
PM 3/12(3) of stored products to control stored-product insect pests in general

skladiščnih produktov zaradi varstva pred skladiščnimi škodljivimi organizmi na splošno
PM 3/13(1) of potatoes to control Phthorimaea operculella

krompirja zaradi varstva pred Phthorimaea operculella
PM 3/14(2) of Dracaena and Yucca against Opogona sacchari

rastlin Dracaena  in Yucca zaradi varstva pred Opogona sacchari
PM 3/15(1) of conifer seeds against insects

semen iglavcev zaradi varstva pred žuželkami 
PM 3/20(1) of wood of Quercus to control Ceratocystis fagacearum

lesa rastlin Quercus zaradi varstva pred Ceratocystis fagacearum
PM 3/46(1) of citrus and other hosts plants to control Aleurocanthus woglumi

citrusov in drugih gostiteljskih rastlin zaradi varstva pred Aleurocanthus woglumi
PM 3/51(1) of wood to control insects

lesa zaradi varstva pred žuželkami
HYDROGEN CYANIDE FUMIGATION FUMIGACIJA S CIANVODIKOVO KISLINO
PM 3/4(3) of woody plants to control Quadraspidiotus perniciosus

lesnatih rastlin zaradi varstva pred Quadraspidiotus perniciosus
PM 3/10(1) of bulbs, rhizomes and tubers to control Tarsonemus spp. and Ditylenchus spp. (withdrawn in 1984)

čebulic, korenik in gomoljev zaradi varstva pred Tarsonemus spp. in Ditylenchus spp. (umaknjen v letu 1984)
ETHYLENE DIBROMIDE FUMIGATION FUMIGACIJA Z ETILEN DIBROMIDOM
PM 3/7(2) of citrus fruits to control Ceratitis capitata (withdrawn in 1984)

plodov citrusov zaradi varstva pred Ceratitis capitata (umaknjen v letu 1984)
PHOSPHINE FUMIGATION FUMIGACIJA S FOSFINOM
PM 3/18(2) of stored products products to control stored-product insect pests in general

skladiščnih produktov zaradi varstva pred skladiščnimi škodljivimi žuželkami na splošno
COMBINED KOMBINACIJA
PM 3/16(2) methyl bromide fumigation and cold storage treatment for chrysanthemum cuttings

fumigacije z metil bromidom in hlajenjem za potaknjence krizantem
FUMIGATION FUMIGACIJA (ZAPLINJENJE)
PM 3/17(1) of potatoes with 2-amminobutane to control fungal diseases

krompirja z 2-aminobutanom zaradi varstva pred glivičnimi boleznimi
PM 3/19(1) of grapevine to control Viteus vitifoliae

vinske trte zaradi varstva pred Viteus vitifoliae
PM 3/47(1) of cotton and cotton products to control Anthonomus grandis

bombaža in njegovih proizvodov zaradi varstva pred Anthonomus grandis
PM 3/48(1) of cut flowers to control insects and mites

rezanega cvetja zaradi varstva pred žuželkami in pršicami
PM 3/50(1) to control adult Leptinotarsa decemlineata

zaradi varstva pred Leptinotarsa decemlineata (odrasli osebki)
INSPECTION AND TEST METHODS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE
PM 3/21(1) Potato viruses (non-European) and potato spindle tuber

krompirjevih virusov (neevropskih) in potato spindle tuber
PM 3/22(1) Phytophthora fragariae

Phytophthora fragariae
PM 3/23(1) Phoma exigua var. foveata

Phoma exigua var. foveata
PM 3/24(1) Chrysanthemum stunt viroid

Chrysanthemum stunt viroid
PM 3/25(1) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
PM 3/26(1) Ralstonia solanacearum

Ralstonia solanacearum
PM 3/28(1) Tomato ringspot nepovirus in pelargonium

Tomato ringspot nepovirus na pelargonijah
PM 3/31(1) Rubus viruses

Rubus viruses
PM 3/32(1) Tomato ringspot nepovirus in fruit trees and grapevine

Tomato ringspot nepovirus na sadnih rastlinah in vinski trti
PM 3/33(1) Other viruses of Malus and Prunus

ostali virusi na Malus in Prunus
PM 3/43(1) Plum pox potyvirus

Plum pox potyvirus
INSPECTION, TEST AND SURVEY METHODS INŠPEKCIJSKE, TESTNE IN NADZORSTVENE METODE
PM 3/27(1) Xanthomonas axonopodis pv. citri

Xanthomonas axonopodis pv. citri
SOIL SAMPLING METHODS METODE VZORČENJA TAL
PM 3/30(1) Globodera pallida & G. rostochiensis

Globodera pallida & G. rostochiensis
INSPECTION AND TEST METHODS FOR BARLEY SEEDS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU JEČMENA
PM 3/34(1) Barley stripe mosaic hordeivirus

Barley stripe mosaic hordeivirus
INSPECTION AND TEST METHODS FOR MAIZE SEEDS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU KORUZE
PM 3/35(1) Cochliobolus carbonum, Stenocarpella macrospora & S. maydis

Cochliobolus carbonum, Stenocarpella macrospora & S. maydis
INSPECTION AND TEST METHODS FOR BEAN SEEDS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU STROČNIC
PM 3/36(1) Phaeoisariopsis griseola

Phaeoisariopsis griseola
INSPECTION AND TEST METHODS FOR WHEAT SEEDS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU PŠENICE
PM 3/37(1) Tilletia indica

Tilletia indica
INSPECTION AND TEST METHODS FOR COTTON SEEDS INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU BOMBAŽA
PM 3/41(1) Glomerella gossypii

Glomerella gossypii
GENERAL EXPORT INSPECTION PROCEDURE INŠPEKCIJSKI IZVOZNI POSTOPEK NA SPLOŠNO
PM 3/29(1) for glasshouse and nursery enterprises

za rastlinjake, matične nasade in drevesnice
TEST METHOD FOR RICE SEEDS TESTNE METODE PRI SEMENU RIŽA 
PM 3/38(1) Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides besseyi
TEST METHOD FOR TOMATO SEEDS TESTNE METODE PRI SEMENU PARADIŽNIKA
PM 3/39(1) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
PM 3/45(1) Xanthomonas vesicatoria

Xanthomonas vesicatoria
SAMPLING AND TEST METHODS METODE VZORČENJA IN TESTIRANJA
PM 3/40(1) Erwinia amylovora

Erwinia amylovora
PM 3/44(1) Pseudomonas syringae pv. persicae

Pseudomonas syringae pv. persicae
IDENTIFICATION IDENTIFIKACIJA
PM 3/42(1) of Liriomyza spp.

za Liriomyza spp.
IRRADIATION IRADIACIJA
PM 3/49(1) of cut flowers to control insects and mites

za rezano cvetje zaradi varstva pred žuželkami in pršicami
TREATMENT METHOD FOR STRAWBERRY PLANTS METODE TRETIRANJA ZA JAGODE
PM 3/52(1) Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides besseyi
FERMENTING (COMPOSTING) FERMENTACIJA (KOMPOSTIRANJE)
PM 3/53(1) of bark of conifers

za skorjo pri iglavcih
FIELD INSPECTION AND SEED - TESTING METHODS POLJSKE INŠPEKCIJSKE IN TESTNE METODE PRI SEMENU
PM 3/55(1) Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
PM 3/56(1) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
DETECTION METHODS IN STRAWBERRY PLANTS  DETEKCIJSKE METODE  PRI JAGODAH
PM 3/58(1) Xanthomonas fragariae

Xanthomonas fragariae
SOIL TESTS AND DESCHEDULING OF PREVIOUSLY INFESTED PLOTS TESTIRANJE IN ZBIRANJE TAL PRI PREDHODNO OKUŽENIH PARCELAH
PM 3/59(1) Synchytrium endobioticum

Synchytrium endobioticum
GROWING PLANTS IN GROWING MEDIUM  LONČNICE
PM 3/54(1) Growing plants in growing medium prior to export

lončnice pri izvozu
PM 3/60(1) Testing growing medium and plants in growing medium

testiranje lončnic
PROCEDURES POSTOPKI
PM 3/57(1) Phytoplasmas in fruit trees and grapevine

fitoplazme pri sadnih rastlinah in vinski trti
  PM5 PEST RISK ANALYSIS   ANALIZA NEVARNOSTI ŠKODLJIVEGA ORGANIZMA
PM 5/1(1) Check-list of information required for pest risk analysis (PRA)

vpisni list za vpisovanje analize nevarnosti škodljivega organizma 
PM 5/2(2) Pest risk analysis on detection of a pest in an imported consignment

analiza nevarnosti škodljivega organizma pri ugotovljenih škodljivih organizmih pri uvoznih pošiljkah
PM 5/3(1) Pest risk assessment scheme

shema ocene nevarnosti škodljivega organizma
PM 5/4(1) Pest risk management scheme

shema ravnanja v primeru nevarnosti škodljivega organizma
  PM6 SAFE USE OF BIOLOGICAL CONTROL   VARNA UPORABA BIOTIČNEGA VARSTVA
PM 6/1(1) First import of exotic biological control agents for research under contained conditions

prvi uvoz biotičnih organizmov za raziskovalne namene pod nadzorovanimi pogoji
PM 6/2(1) Import and release of exotic biological control agents

uvoz in sprostitev biotičnih organizmov
PM 6/3(2) List of biological control agents widely used in the EPPO region

seznam biotičnih organizmov na območju EPPO držav članic
  PM7 DIAGNOSTIC PROTOCOLS FOR REGULATED PESTS DIAGNOSTIČNI PROTOKOLI ZA NADZOROVANE ŠKODLJIVE ORGANIZME
PM 7/1(1) Ceratocystis fagacearum

Ceratocystis fagacearum
PM 7/2(1) Tobacco ringspot nepovirus

Tobacco ringspot nepovirus
PM 7/3(1) Thrips palmi

Thrips palmi
PM 7/4(1) Bursaphelenchus xylophilus

Bursaphelenchus xylophilus
PM 7/5(1) Nacobbus abberans

Nacobbus abberans
PM 7/6(1) Chrysanthemum stunt pospiviroid

Chrysanthemum stunt pospiviroid
PM 7/7(1) Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus spiniferus
PM 7/8(1) Aleurocanthus woglumi

Aleurocanthus woglumi
PM 7/9(1) Cacoecimorpha pronubana

Cacoecimorpha pronubana
PM 7/10(1) Cacyreus marshalli

Cacyreus marshalli
PM 7/11(1) Frankliniella occidentalis

Frankliniella occidentalis
PM 7/12(1) Parasaissetia nigra

Parasaissetia nigra
PM 7/13(1) Trogoderma granarium

Trogoderma granarium
PM 7/14(1) Ceratocystis fimbriata f.sp. platani

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani
PM 7/15(1) Ciborinia camelliae

Ciborinia camelliae
PM 7/16(1) Fusarium oxysporum f.sp albedinis

Fusarium oxysporum f.sp albedinis
PM 7/17(1) Guignardia citricarpa

Guignardia citricarpa
PM 7/18(1) Monilinia fructicola

Monilinia fructicola
PM 7/19(1) Helicoverpa armigera

Helicoverpa armigera
  PM8 COMMODITY - SPECIFIC PHYTOSANITARY MEASURES

SPECIFIČNI FITOSANITARNI UKREPI ZA BLAGO
IN PREPARATION V PRIPRAVI
  PM9 NATIONAL REGULATORY CONTROL SYSTEMS DRŽAVNI SISTEM OBVLADOVANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV
PM 9/1(1) Bursaphelenchus xylophilus and its vectors: procedures for official control

Bursaphelenchus xylophilus in njeni vektorji: postopki pri uradnem obvladovanju

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 21. april 2004